Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej
7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych

RPWP.07.02.02-30-0101/17 

Powiat wągrowiecki, podobnie jak wiele innych peryferyjnych obszarów w województwie, zmaga się z coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem. Osoby starsze, których liczba rośnie z każdym rokiem, potrzebują wszechstronnego wsparcia, by jak najdłużej zachować zdrowie i samodzielność. Problem ten dotyczy również ich opiekunów – dzieci, sąsiadów, przyjaciół i innych osób, które próbują wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

Szczególnie trudne momenty w życiu nadchodzą gdy dojdzie do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia – konieczna operacja, udar, złamanie kości… Często wiążą się z długim pobytem w szpitalu, który nie ma szczególnego medycznego uzasadnienia – chory lepiej czułby się w domu, jednak tam nie miałby odpowiedniej opieki i wsparcia przez całą dobę. Skutkiem tego długi czas zajmuje miejsce w szpitalu nie czerpiąc z tego żadnej korzyści a często tracąc jedynie energię i pogrążając się w negatywnych myślach.

W odpowiedzi na te potrzeby przygotowaliśmy projekt usług zdrowotnych i społecznych dla niesamodzielnych starszych mieszkańców gmin powiatu wągrowieckiego. Jego uczestnicy mogą skorzystać z pobytów w Dziennym Domu Opieki Medycznej znajdującym się w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74 (na tyłach szpitala). Są oni przywożeni codziennie rano, po czym otrzymują odpowiednie wsparcie medyczne i rehabilitacyjne, a także mogą uczestniczyć w terapii zajęciowej, logopedycznej i psychologicznej. Po południu pacjenci są odwożeni do domu, gdzie mogą spędzić czas ze swoimi rodzinami, w znajomym otoczeniu. Po wypisaniu z DDOM przez lekarza mogą otrzymać dalsze wsparcie w postaci pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym, udziale w spotkaniu Klubu Seniora w swojej okolicy, lub otrzymać wsparcie w postaci wizyt opiekunki, pomagającej w codziennych czynnościach.  Ponadto wszyscy uczestnicy projektu przez cały czas jego trwania są objęci całodobową teleopieką – dzięki tzw. bransoletkom życia mogą szybko i skutecznie wezwać pomoc w razie nagłego pogorszenia samopoczucia i może czuć się bezpiecznie.

W efekcie osoba starsza może szybciej powrócić do zdrowia i sprawności w wygodnej, domowej atmosferze, a jej bliscy mogą prowadzić normalne życie zawodowe nie obawiając się o bezpieczeństwo swoich seniorów!

Z projektu może skorzystać 265 osób starszych ze wszystkich gmin, w których wdrażamy nasze działania, to jest: Skoki, Gołańcz, Mieścisko, Wapno, Damasławek, Mieście Wągrowiec oraz Gminie Wiejskiej Wągrowiec. 

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące kryteria:

  • mieszkać na terenie powiatu wągrowieckiego (miasto Wągrowiec, Gmina wiejska Wągrowiec, Gmina Damasławek, Gmina Gołańcz, Gmina Mieścisko, Gmina Skoki, Gmina Wapno) ;
  • osiągnąć wiek emerytalny (Panie 60 lat, Panowie 65 lat);
  • zmagać się z trudnościami zdrowotnymi, które ograniczają samodzielność. Wymagane jest skierowanie lekarskie do DDOM.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (nr RPWP.07.02.02-30-0101/17) przez Centrum Kompetencji w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, Powiatem Wągrowieckim oraz 7 gminnymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. 

Projekt trwa do 31.07.2021 r.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu! 
Zgłoś się do Asystenta Osób Starszych lub skorzystaj z Formularz zgłoszeniowy online

Magdalena Filipowska
Asystentka Osób Starszych

TEL. 798 922 786

magdalena.filipowska@centrum-kompetencji.pl

Miłosz Drążkiewicz
Kierownik Projektu

tel. 797 811 110

milosz.drazkiewicz@centrum-kompetencji.pl