Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej
7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych

RPWP.07.02.02-30-0101/17 

 • Dziennym Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu, 
  Wągrowiec (62-100) ul. Kościuszki 74
  godziny otwarcia od poniedziałku do piątku: 08.00-16.00
   
 • Mieszkanie Wspomagane na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno
  -Wypoczynkowego WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 
  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    godzina 09.00
  Pobyty: 
  27.09-02.10.2020 roku

Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
wsparcie w Dziennym Domu Opieki Medycznej 

oraz w Mieszkaniu Wspomaganym
zostaje zawieszone do odwołania.