Każdego dnia pomagamy seniorom.

W Polsce i Europie od wielu lat dąży się do stworzenia systemu instytucjonalnego, którego zadaniem będzie opieka nad osobami niesamodzielnymi i starszymi. W naszym kraju wciąż nie udało się zbudować odpowiedniej sieci takich instytucji, a te które istnieją, wciąż są dalekie od ideału. Badania naukowe znajdujące odbicie w strategiach Unii Europejskiej wskazują, że najlepszą drogą do upowszechnienia wszechstronnej pomocy osobom starszym i niesamodzielnym jest deinstytucjonalizacja różnorodnych form działania w tym zakresie.

Pod pojęciem deinstytucjonalizacji kryje się proces tworzenia alternatywy dla placówek instytucjonalnych (domów opieki i szpitali nie mogących zaspokoić wszystkich potrzeb społecznych i życiowych podopiecznych). W ramach tych nowych działań można będzie zapewnić seniorom odpowiednie wsparcie w ich środowisku dotychczasowego życia, co sprzyjać będzie ich lepszemu samopoczuciu i bardziej samodzielnemu funkcjonowaniu.

Takie założenie leży u podstaw działania naszej firmy już od wielu lat. Dzięki środkom uzyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego udało się zrealizować na terenie Wielkopolski liczne projekty, których celem jest zapewnienie osobom starszym takich warunków, w których nie będą wykluczani społecznie, spychani na margines i oddalani od rodziny i bliskich. Wypracowane przez nas produkty: dzienne domy opieki medycznej, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dostęp do fizjoterapii w wielu gminach wiejskich, oraz aktywizacja w klubach seniora, już teraz przyczyniają się do poprawy kondycji osób starszych w dziesiątkach miejscowości. Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z naszej oferty!

Ryszard Gawroński

AKTUALNOŚCI

Skip to content