Centrum Kompetencji powstało w 2009 roku w Poznaniu jako firma wykorzystująca wieloletnie doświadczenia rodziny Gawrońskich we wspieraniu rozwoju osobistego i zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W miarę swojego rozwoju zajmowała się coraz bardziej różnorodnymi działaniami związanymi z edukacją osób dorosłych, ale również pomocą dla placówek edukacyjnych, głównie w północnej Wielkopolsce. Poczynione wtedy obserwacje życia małych miejscowości w tej części kraju zainspirowały nas by skupić swoje działania na jeszcze jednej, szczególnej grupie ludzi zagrożonych wykluczeniem – osobach starszych. Dziś prowadzimy kluby seniora, dzienne domy opieki medycznej, gabinety fizjoterapii a także świadczymy usługi opiekuńcze w gminach pięciu wielkopolskich powiatów: wągrowieckiego, szamotulskiego, poznańskiego, krotoszyńskiego i konińskiego. Wraz z wciąż rosnącym gronem naszych pracowników i partnerów mamy nadzieję nadal się rozwijać i jak najlepiej odpowiadać na rosnące potrzeby wspierania seniorów.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności i ewentualnej współpracy!