Katarzyna Stańda-Zachwieja

Katarzyna Stańda-Zachwieja

Psycholog, doświadczona trenerka i konsultantka w zakresie komunikacji interpersonalnej, zarządzania grupą, umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych, asertywności oraz radzenia sobie ze stresem. 

Jako psycholog, konsultantka HR współpracuje z renomowanymi firmami doradczymi i szkoleniowymi. Przygotowała i przeprowadziła setki godzin szkoleń i warsztatów dla firm biznesowych i organizacji społecznych.

Realizuje projekty doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – tworzy dokumentację personalną, analizuje możliwości rozwojowe pracowników, planuje ścieżki kariery, wdraża systemy motywacyjne i systemy ocen pracowniczych.

Pracuje według renomowanych, międzynarodowych metod służących ocenie kompetencji pracowniczych (MBS ®, DiSC) przydatnych w planowaniu rozwoju pracowników, przeprowadzaniu ocen pracowniczych i rekrutacji nowych kadr.

Ukończyła Studia Podyplomowe z Zarządzania Kadrami oraz Zarządzania Projektami. Jest praktykiem NLP, ponadto rozwój zawodowy i osobisty kontynuowała uczestnicząc w szkoleniach Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.


   Katarzyna Stańda-Zachwieja

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl