Izabella Świłło

Izabella Świłło

Psycholog, trenerka, coach, prowadzi szkolenia m.in. z komunikacji, autoprezentacji, negocjacji, kreatywności, asertywności, obsługi klienta, budowania zespołu, efektywnego zarządzania, motywowania, panowania nad stresem, inteligencji emocjonalnej, coachingu. Współpracowała m.in. z: Centertel, Wrigley Polska, Drukarnia Poznańska, EPI Wrocław, Allianz, Defor, ISUZU, ORLEN, TP SA, Urząd Miasta Poznania. 

Prowadziła szkolenia, wykłady i warsztaty dla maturzystów, studentów i doktorantów (UAM Poznań, WSB Poznań) z autoprezentacji, panowania nad stresem, współpracy, inteligencji emocjonalnej.

Bierze udział w przygotowaniu, realizacji i koordynacji wielu projektów unijnych, m.in.: „Szwajcarski zegarek”, „Stop bezrobociu”, „Kompetentny urzędnik – wyższa jakość usług w Wielkopolsce”, „Vademecum zarządzania i sztuki handlowej”, „Szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw…”, „Jestem przedsiębiorczy…”.

Autorka i trenerka prowadząca warsztaty rozwojowe w ramach ogólnopolskiego festiwalu dla kobiet PROGRESSteron.

Autorka programu „Inteligencja emocjonalna w szkole”, realizowanego od 2005 roku i wykorzystywanego w Szkolnym programie wychowawczym i Szkolnym programie profilaktyki.

Bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Wolni od stresu” pod patronatem miesięcznika „Zwierciadło”, prowadząc zajęcia dotyczące metod i technik radzenia sobie ze stresem oraz profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego.

Ukończyła studia podyplomowe z coachingu oraz szereg szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, m.in.: Metody integracyjne w pracy z grupą, Zasady organizowania i prowadzenia zajęć aktywizujących z grupami, Psychoterapia stresu i depresji, Biblioterapia I, II i III stopnia.

Autorka artykułów z zakresu psychologii, dotyczących m.in. autoprezentacji, komunikacji, inteligencji emocjonalnej, stresu.


   Izabella Świłło

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl