Dzienny Dom Opieki Medycznej w Koninie
ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin