Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starym Mieście
ul. Lisiecka 95, 62-510 Stare Miasto