Dzienny Dom Opieki Medycznej – usługi zdrowotne i społeczne dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców powiatu konińskiego
RPWP.07.02.02-30-0152/19