Dzienny Dom Opieki Medycznej – usługi zdrowotne i społeczne dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców powiatu konińskiego

RPWP.07.02.02-30-0152/19 

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Koninie został utworzony przez Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska Sp. j. przy współudziale Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe” i Powiatu Konińskiego, partnerów projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej – usługi zdrowotne i społeczne dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców powiatu konińskiego” nr RPWP.07.02.02-30-0152/19 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem naszego działania jest wsparcie skierowane do starszych mieszkańców powiatu konińskiego (będących w wieku emerytalnym), którzy z różnych powodów utracili możliwość samodzielnego, niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Oczywiście najczęstszą  tego przyczyną są problemy zdrowotne, które pojawiają się wraz z wiekiem i często kończą się leczeniem szpitalnym. Dzięki realizowanemu przez nas programowi terapeutycznemu, możemy ten czas koniecznej hospitalizacji skrócić do niezbędnego minimum i kontynuować leczenie w warunkach bardziej sprzyjających szybszemu powrotowi do sprawności funkcjonalnej i ruchowej ale nie tylko. Naszymi działaniami obejmujemy także tych seniorów, którzy zakończyli leczenie szpitalne w czasie ostatnich 12 miesięcy, lub z racji pogarszającego się stanu zdrowia są zagrożeni koniecznością hospitalizacji w przyszłości.

Nasi pacjenci korzystają w czasie pobytu w DDOM z opieki i terapii realizowanych przez cały zespół medyczny w skład którego wchodzą lekarz geriatra, fizjoterapeutki, psycholog, opiekunki medyczne, terapeutka zajęciowa oraz pielęgniarki.

Pacjenci są kierowani do nas przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego w szpitalu. W czasie pierwszych dwóch trzech dni pobytu w DDOM zespół medyczny przeprowadza procedurę Całościowej Oceny Geriatrycznej która służy do określenia problemów zdrowotnych i funkcjonalnych i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych indywidualnie dla każdego pacjenta.

Dzięki takiemu podejściu nasi pacjenci mogą liczyć nie tylko na pomoc w odzyskaniu lub poprawie sprawności ruchowej i funkcjonalnej, ale także na wsparcie ze strony wszystkich specjalistów tworzących zespół terapeutyczny realizujących poza zabiegami fizjoterapeutycznym także między innymi psychoterapię i terapię zajęciową.

Przeciętnie każdy z pacjentów może skorzystać z 6-8 tygodni pobytu w DDOM. Pracujemy z pacjentami codziennie w godzinach od 8 do 16 we wszystkie dni robocze. Jest to wystarczająco długi okres aby uzyskać najlepsze rezultaty zaplanowanej terapii. W indywidualnych przypadkach czas pobytu może być wydłużony nawet do 90 dni.

Dbamy także o to aby czas spędzony w DDOM był wypełniony poza zaplanowana terapią także interesującymi i rozwijającymi propozycjami pozamedycznymi. Pacjenci znajdują tu także czas na rozwijanie koleżeńskich a czasami przyjacielskich relacji z innymi pacjentami. Jest to bardzo istotny element rehabilitacji społecznej.

Po zakończeniu pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej uczestnicy mogą skorzystać, zgodnie z zaleceniami zespołu medycznego, z pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym bądź usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Pozwoli to w odpowiedni sposób łagodniej powrócić do normalnego funkcjonowania.

Z projektu może skorzystać 250 osób starszych oraz 170 ich opiekunów ze wszystkich gmin, w których wdrażamy nasze działania, to jest: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn.  

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące wymagania:

– mieszkać na terenie powiatu konińskiego (gminy Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn) 
– osiągnąć wiek emerytalny (Panie 60 lat, Panowie 65 lat)
– zmagać się z trudnościami zdrowotnymi, które ograniczają samodzielność. Wymagane jest skierowanie lekarskie do DDOM

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (nr RPWP.07.02.02-30-0152/19) przez Centrum Kompetencji w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej “Hospicjum Domowe” i Powiatem Konińskim.

Projekt jest realizowany od 2020 roku a jego zakończenie jest planowane na 31.03.2023 r.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu! 
Zgłoś się do Asystenta Osób Starszych!


Aleksander Gawroński
Kierownik Projektu
tel. 607 300 507