Dzienny Dom Opieki Medycznej – usługi zdrowotne i społeczne dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców powiatu konińskiego

RPWP.07.02.02-30-0152/19 

Powiat koniński, podobnie jak wiele innych peryferyjnych obszarów Wielkopolski, zmaga się z coraz bardziej postępującym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Osoby starsze, których liczba rośnie z każdym rokiem, potrzebują wszechstronnego wsparcia, by jak najdłużej zachować zdrowie i samodzielność. Problem ten dotyczy również ich opiekunów – dzieci, sąsiadów, przyjaciół i innych osób, które próbują wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

Szczególnie trudne momenty w życiu nadchodzą gdy dojdzie do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia – konieczna operacja, udar, złamanie kości… Często wiążą się z długim pobytem w szpitalu, który nie ma szczególnego medycznego uzasadnienia – chory lepiej czułby się w domu, jednak tam nie miałby odpowiedniej opieki i wsparcia przez całą dobę. Skutkiem tego długi czas zajmuje miejsce w szpitalu nie czerpiąc z tego żadnej korzyści a często tracąc jedynie energię i pogrążając się w negatywnych myślach.

W odpowiedzi na te potrzeby przygotowaliśmy projekt usług zdrowotnych i społecznych dla niesamodzielnych starszych mieszkańców gmin powiatu wągrowieckiego. Jego uczestnicy będą mogli skorzystać z pobytów w Dziennym Domu Opieki Medycznej znajdującym się w Starym Mieście przy ul. Lisieckiej 95 (w sąsiedztwie Domu Opieki “Tęczowa Dolina” ). Będą oni przywożeni codziennie rano, po czym otrzymają odpowiednie wsparcie medyczne i rehabilitacyjne, a także będą mogli uczestniczyć w terapii zajęciowej, logopedycznej i psychologicznej. Po południu pacjenci będą odwożeni do domu, gdzie będą mogli spędzić czas ze swoimi rodzinami, w znajomym otoczeniu. Po wypisaniu z DDOM przez lekarza mogą otrzymać dalsze wsparcie w postaci pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym lub w postaci wizyt opiekunki, pomagającej w codziennych czynnościach.  Ponadto wszyscy uczestnicy projektu przez cały czas jego trwania zostaną objęci całodobową teleopieką – dzięki tzw. bransoletkom życia będą mogli szybko i skutecznie wezwać pomoc w razie nagłego pogorszenia samopoczucia, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa.

W efekcie osoba starsza będzie mogła szybciej powrócić do zdrowia i sprawności w wygodnej, domowej atmosferze, a jej bliscy będą mogli prowadzić normalne życie zawodowe nie obawiając się o bezpieczeństwo swoich seniorów!

Informacje na temat rozpoczęcia rekrutacji opublikujemy już wkrótce.

Z projektu może skorzystać 250 osób starszych oraz 170 ich opiekunów ze wszystkich gmin, w których wdrażamy nasze działania, to jest: Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn.  

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące wymagania:

– mieszkać na terenie powiatu szamotulskiego (gminy Golina, Grodziec, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn) 
– osiągnąć wiek emerytalny (Panie 60 lat, Panowie 65 lat)
– zmagać się z trudnościami zdrowotnymi, które ograniczają samodzielność. Wymagane jest skierowanie lekarskie do DDOM.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (nr RPWP.07.02.02-30-0152/19) przez Centrum Kompetencji w partnerstwie z Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym “Tęczowa Gromada”, Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej “Hospicjum Domowe” i Powiatem Konińskim.

Realizacja projektu rozpocznie się już wkrótce.