Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
„TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych”
RPWP.07.02.02-30-0105/17

 • Mieszkanie Wspomagane w wolnostojącym domku numer siedem na terenie ORW WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 
  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    godzina 09.00
  Pobyty:
  ——————–
 • Kluby Seniora (KS)

  – KS w gminie wiejskiej Wągrowiec – Kamienica 22A 
  ——————–

  – KS w Gołańczy – Gołaniecki Ośrodek Kultury, ul. dr Piotra Kowalika 1
  ——————–

  – KS w Damasławku – Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9
  ——————–

  – KS w Wągrowcu – Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55
  ——————–

  – KS w Skokach – ul. Kazimierza Wielkiego 2 
  ——————–

  – KS w Wapnie – w budynku Ludowego Klubu Sportowego (LKS), ul. Sportowa 32
  ——————–

  – KS w Mieścisku – ul. Św. Wojciecha 3
  ——————–
 • Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO), w tym usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne 
  – gmina Wągrowiec – Kamienica 22A, ruchome godziny otwarcia 8.00 – 16.00 zależne od pracy w terenie
  – Skoki (62-085), ul. K. Wielkiego 2, ruchome godziny otwarcia 7.00 – 15.00 zależne od pracy w terenie
  – Mieścisko (62-290), ul. Św. Wojciecha 3, ruchome godziny otwarcia 8.00 – 14.00 zależne od pracy w terenie
  – Wapno (62-120), plac Mieckiewicza 2, ruchome godziny otwarcia 8.00 – 16.00 zależne od pracy w terenie
  – Gołańcz (62-130), ul. Karola Libelta 4, ruchome godziny otwarcia 8.00 – 14.00 zależne od pracy w terenie
  – Wągrowiec (miasto) – ul. Kościuszki 74, ruchome godziny otwarcia 8.00 – 16.00 zależne od pracy w terenie
  – Damasławek – ul. Rynek 4, ruchome godziny otwarcia 8.00 – 16.00 zależne od pracy w terenie

Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
wsparcie w Klubach Seniora
zostaje zawieszone do odwołania.