„Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych”

RPWP.07.02.02-30-0104/17 w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, Powiatem Szamotulskim oraz Gminą Pniewy

  • Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pniewach, 
    Pniewy (62-045) ul. Targowa 14,
    godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 08.00-16.00