Maszyny hazardowe do wywania

  1. Darmowe Gry Na Automatach Hotspot: Wnioski o wypłatę unieważniają wszystkie aktywne oczekujące bonusy.
  2. Darmowy Zakład Bez Depozytu - Tak jak w Ciotka Viv switcharoo z 2023.
  3. Fortuneclock Casino Bonus Bez Depozytu: Zdobycie co najmniej dwóch symboli Wild spowoduje uruchomienie pięciu darmowych spinów, podczas których częściowo widoczne symbole Wild będą powoli przesuwać się, aby pokryć cały bęben.

Nowe kasyno z darmowymi spinami 2023

Automaty Przez Internet
W przypadku remisu wszyscy gracze i Bankowcy zostaną zwróceni lub pozostaną aktywni w następnej grze, W zależności od gry.
Darmowe Spiny Solar Disc Bez Depozytu
Czasami darmowe spiny są przyznawane graczom w ramach bonusu od pierwszego depozytu, podczas gdy w innych sytuacjach mogą być dystrybuowane w ramach losowej jednorazowej promocji lub oferty nowego slotu.
Jeśli chodzi o użyteczność, naszą ulubioną opcją jest Slotland.

Kości gra zasady poker

Kasyno Free Bez Rejestracji
Przeczytaj recenzje najlepszych programistów kasyn online na naszej stronie i wybierz najlepszy, aby twoje wrażenia z hazardu online były zabawne i ekscytujące.
Najnowsze Kasyna Online 2024
Jeśli podoba Ci się ta gra, nie przegap okazji, aby zagrać w Baccarat Gold.
Polskie Gry Kasynowe

pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn800, porn900

Program usług zdrowotnych

RPWP.07.02.02-30-0104/17

„Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych”

RPWP.07.02.02-30-0104/17

Projekt zakończył się 31.12. 2021 r. Obecnie, w okresie trwałości projektu, świadczymy powiązane z nim usługi na zasadach podanych w poniższym informatorze.

INFORMATOR

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) w okresie trwałości realizacji projektu

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ (DDOM) powstał w ramach projektu Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych Nr RPWP.07.02.02-30-30-0104/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja : Pniewy ul. Targowa 14

W okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2021 r. DDOM prowadzony był w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu realizacji projektu w  okresie jego trwałości  świadczenia DDOM są oferowane odpłatnie, po cenie ustalanej indywidualnie zależnie od potrzeb pacjenta i liczby osób uczestniczących w tym samym czasie z DDOM. Cena usługi zostaje skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją standardu DDOM marży zysku.

DDOM oferuje również skorzystanie z Całościowej Oceny Geriatrycznej (COG), która stanowi interdyscyplinarny proces diagnostyczny prowadzony przez lekarza w celu identyfikacji problemów zdrowotnych i opiekuńczych, optymalizacji leczenia i planowania opieki, poprawy funkcjonowania oraz jakości życia pacjenta. Pozwala ocenić stan zdrowia w aspekcie wielochorobowości i wielolekowości, ocenić funkcje poznawcze i ustalić możliwość samodzielnej egzystencji. W przypadkach wskazanych przez lekarza geriatrę możliwe jest późniejsze przeprowadzenie potrzebnych zabiegów fizjoterapeutycznych, które pozwolą zniwelować zdiagnozowane problemy zdrowotne. Koszt COG i ewentualnej fizjoterapii jest ustalany indywidualnie.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY:1. Celem udzielania świadczeń w ramach DDOM jest poprawa stanu zdrowia niesamodzielnych osób starszych  powyżej 60 r.ż. Kobiety; 65 r.ż. Mężczyźni, mieszkających na terenie Powiatu Szamotulskiego, w szczególności osób  samotnych, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, ze względu na zły stan zdrowia i nieefektywną terapię.

2. DDOM  prowadzony jest w oparciu i w zgodzie ze standardem dotyczącym tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej. Standard DDOM został określony w dokumencie pn. Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania wydanym przez Ministerstwo Zdrowia w maju 2017 r.

3. DDOM przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/ 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Świadczenia w dziennym domu opieki medycznej udzielane są pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

4. Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do domu opieki medycznej to: poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieki – możliwe do uzyskania poprzez rehabilitację lub modyfikację leczenia farmakologicznego – co będzie oceniane w momencie kwalifikacji do objęcia opieką.

5. Ze względu na charakter opieki świadczonej w dziennym domu opieki medycznej, ze wsparcia wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna, głębokie zaburzenia zachowania towarzyszące otępieniu lub uzależnienie (korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień).

6. Świadczeniami opieki zdrowotnej realizowanymi w ramach dziennego domu opieki medycznej będą objęte osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

7. DDOM jest ośrodkiem wsparcia dziennego.

8. DDOM jest placówką koedukacyjną, dysponującą 25 miejscami.

9. DDOM zapewnia co najmniej 8-godzinną ofertę usług.

10. Czas trwania pobytu w DDDOM jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych. Pobyt może zostać skrócony z założonych 30 dni w przypadku dobrowolnej rezygnacji pacjenta oraz w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego realizacji świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych (leczenie szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne). W pierwszym miesiącu, pacjenci przebywać będą w domu opieki medycznej przez 5 dni w tygodniu przez 8-10 godzin dziennie, następnie w zależności od poprawy stanu zdrowia, liczba i częstotliwość udzielanych świadczeń może być stopniowo zmniejszana w zależności od potrzeb indywidualnych każdego pacjenta, jednak nie może odbywać się w czasie krótszym niż 4 godziny dziennie.

11. Potwierdzeniem obecności Uczestnika w Domu jest adnotacja na liście obecności autoryzowana przez Kierownika Terapeutycznego lub pracownika go zastępującego. Przyjmuje się, że standardowa obecność to 8 godzin dziennie i na liście obecności odnotowywane są sytuacje specyficzne takie jak krótszy/ dłuższy pobyt, nieobecność usprawiedliwiona.

12. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadkach uzasadnionych koniecznością sprawowania opieki nad Uczestnikiem przez dłuży okres istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy DDOM w danym dniu.

13. Dom zapewnia trzy posiłki, w tym jeden ciepły, oraz napoje. DDOM w razie potrzeby zapewnia transport z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania. Wymagana jest zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w DDOM można kontaktować się z Koordynatorką

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.pl

INFORMATOR

Usługi Opiekuńcze w Miejscu Zamieszkania (UO) w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania powstała w ramach projektu „Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych` Nr RPWP.07.02.02-30-30-0104/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020


Lokalizacja: w miejscu zamieszkania podopiecznego na terenie gmin Powiatu Szamotulskiego

W okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2021 r. Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone były w ramach powyższego projektu. Po zakończeniu projektu, w  okresie jego trwałości,  świadczenia UO będą oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty marży zysku i ustalona indywidualnie z zainteresowanymi osobami.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

1. Celem udzielania świadczeń UO jest wsparcie funkcjonowania niesamodzielnych osób starszych  powyżej 60 r.ż. Kobiety; 65 r.ż. Mężczyźni, mieszkających na terenie Powiatu Szamotulskiego oraz osób świadczącym im wsparcie na co dzień (Opiekunów Faktycznych) w wykonywaniu niezbędnych codziennych czynności.

2. UO przeznaczone są dla osób niesamodzielnych, w szczególności dla osób powyżej 60/65 r.ż., których stan zdrowia i sprawność nie pozwalają na samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego

3. Świadczone usługi opiekuńcze dotyczą dziennej podstawowej opieki opiekuńczo–pielęgnacyjnej i bytowej i będą obejmować czynności ustalone wspólnie z rodziną podopiecznego podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

4 Świadczenia UO są udzielane w miejscu zamieszkania podopiecznego i jego najbliższej okolicy w zakresie 2 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Na wniosek podopiecznego możliwe jest świadczenie wsparcia w większym zakresie godzinowym, a w razie konieczności także w weekendy oraz święta.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w DDOM można kontaktować się z Koordynatorką:

KONTAKT

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.pl

              INFORMATOR

Klub Seniora w okresie trwałości realizacji projektu

Usługa opiekuńcza w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania powstała w ramach projektu Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych Nr RPWP.07.02.02-30-30-0105/17, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego -Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Lokalizacja : Powiatu Szamotulski, różne lokalizacje

W okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2021 r. Usługi Opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczone prowadzone były w ramach powyższego projektu.

Po zakończeniu realizacji projektu w okresie jego trwałości świadczenia KS są oferowane odpłatnie, przy czym cena usługi została skalkulowana bez nakładania na koszty związane z realizacją marży zysku.

Uruchomienie świadczeń nastąpi po zebraniu grupy 12 osób, potencjalnych uczestników spotkań KS, którzy spełnią konieczne wymogi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE   NA TEMAT ZAKRESU OFERTY

1. Klub Seniora (KS) stanowi formę wsparcia dziennego przeznaczoną dla osób niesamodzielnych, która ze względu na podeszły wiek (kobiety 60+; mężczyźni 65+), stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach dziennego pobytu uczestnicy mają zapewnione usługi opiekuńcze, usługi aktywizujące i integracyjne w postaci różnych działań o charakterze rozrywkowym, rekreacyjnym, kulturalnym i społecznym.

2.  Klub Seniora funkcjonuje dwa razy w miesiącu w dni robocze, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

3. Klub Seniora umożliwia pobyt maksymalnie 25 osobom (średnia liczba osób w grupie to 20), w godz. 8.00 do godz. 16.00.

4. Uczestnikom przysługuje wyżywienie w postaci cateringu – przerwy kawowej (herbata, kawa, woda, drobne przekąski słodkie i słone), dwudaniowego obiadu.

5. Program spotkań zostanie dostosowany do zainteresowań i potrzeb uczestników.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji potencjalnej grupy uczestników wsparcia w KS można kontaktować się z Koordynatorką:

KONTAKT

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.pl

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa i Hospicjum Domowe

Opieka paliatywna i hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe osób cierpiących na nieuleczalne choroby, które nie poddają się leczeniu przyczynowemu i wciąż postępując ograniczając możliwości życiowe. Dzięki Hospicjum domowemu (HD) oraz Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej (POD) umożliwia nieuleczalnie chorym osobom przebywanie wśród bliskich, w znajomym i przyjaznym otoczeniu swojego mieszkania. Staramy się to umożliwiać poprzez obejmowanie takich osób wszechstronną opieką lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną i psychologiczną, która ma na celu podniesienie jej poziomu życia i uśmierzenie bólu fizycznego oraz cierpień duchowych. Z opieki paliatywnej korzystać mogą osoby chore na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe. Konieczne jest uzyskanie skierowania lekarskiego oraz niekorzystanie z innych form opieki paliatywnej.

Koszt usługi Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej i Hospicjum Domowego jest ustalany indywidualnie, zależnie od potrzeb pacjenta.

W sprawie udzielenia informacji oraz organizacji usług pielęgniarskich i hospicyjnych można kontaktować się z Koordynatorką:

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.pl

INFORMATOR
Usługi fizjoterapeutyczne w okresie trwałości realizacji Projektu:

Oferujemy zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii i masażu.
W naszych gabinetach pracują wykwalifikowani, dyplomowani fizjoterapeuci. Pomagamy w powrocie do sprawności ruchowej i funkcjonalnej oraz w usuwaniu dolegliwości bólowych, prowadząc zaplanowaną indywidualnie terapię, dostosowaną do możliwości pacjenta oraz jego stanu klinicznego i funkcjonalnego.
Zajmujemy się pacjentami ze schorzeniami bólowymi, ortopedycznymi, neurologicznymi a także w stanach pourazowych i pooperacyjnych, niezależnie od wieku pacjenta.

NZOZ Centrum Rehabilitacji (Nr rejestru 000000226940) powstał w celu świadczenia usług fizjoterapeutycznych blisko miejsca zamieszkania pacjentów. Gabinet w Pniewach mieści się przy ul. Targowej 14. Kontakt:

Poczta elektroniczna: biuro@centrum-kompetencji.plArchiwalne informacje o Projekcie:

Powiat szamotulski, podobnie jak wiele innych obszarów w województwie Wielkopolskim, zmaga się z problemem coraz bardziej starzejącego się społeczeństwa. Osoby starsze, których liczba rośnie z każdym rokiem, potrzebują wszechstronnego wsparcia, by jak najdłużej zachować zdrowie i samodzielność. Problem ten dotyczy również ich opiekunów – dzieci, sąsiadów, przyjaciół i innych osób, które próbują wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

Szczególnie trudne momenty w życiu nadchodzą gdy dojdzie do nagłego pogorszenia się stanu zdrowia – konieczna operacja, udar, złamanie kości. Często wiążą się z długim pobytem w szpitalu, który nie ma szczególnego medycznego uzasadnienia – chory lepiej czułby się w domu, jednak tam nie miałby odpowiedniej opieki i wsparcia przez całą dobę. Skutkiem tego długi czas zajmuje miejsce w szpitalu nie czerpiąc z tego żadnej korzyści a często tracąc jedynie energię i pogrążając się w negatywnych myślach.

W odpowiedzi na te potrzeby przygotowaliśmy projekt usług zdrowotnych i społecznych dla niesamodzielnych starszych mieszkańców gmin powiatu szamotulskiego. Jego uczestnicy mogą skorzystać z pobytów w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM) znajdującym się w Pniewach przy ul. Targowej 14 . Są oni przywożeni codziennie rano, po czym otrzymują odpowiednie wsparcie medyczne i rehabilitacyjne, a także mogą uczestniczyć w terapii zajęciowej, logopedycznej i psychologicznej. Po południu pacjenci są odwożeni do domu, gdzie mogą spędzić czas ze swoimi rodzinami, w znajomym otoczeniu. Po wypisaniu z DDOM przez lekarza mogą otrzymać dalsze wsparcie w postaci pobytu w Mieszkaniu Wspomaganym, udziale w spotkaniu Klubu Seniora w swojej okolicy, lub otrzymać wsparcie w postaci wizyt opiekunki, pomagającej w codziennych czynnościach.  Ponadto wszyscy uczestnicy projektu przez cały czas jego trwania są objęci całodobową teleopieką – dzięki tzw. bransoletkom życia mogą szybko i skutecznie wezwać pomoc w razie nagłego pogorszenia samopoczucia i może czuć się bezpiecznie.

W efekcie osoba starsza może szybciej powrócić do zdrowia i sprawności w wygodnej, domowej atmosferze, a jej bliscy mogą prowadzić normalne życie zawodowe nie obawiając się o bezpieczeństwo swoich seniorów!

Z projektu może skorzystać 265 osób starszych i ich 265 opiekunów ze wszystkich gmin, w których wdrażamy nasze działania, to jest: gmin Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko miejska i wiejska, Ostroróg, Pniewy Szamotuły i Wronki.

Uczestnicy projektu muszą spełniać następujące kryteria:

– mieszkać na terenie powiatu szamotulskiego (gminy Duszniki, Kaźmierz, Obrzycko miejska i wiejska, Ostroróg, Pniewy Szamotuły i Wronki)
– osiągnąć wiek emerytalny (Panie 60 lat, Panowie 65 lat)
– zmagać się z trudnościami zdrowotnymi, które ograniczają samodzielność. Wymagane jest skierowanie lekarskie do DDOM

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (nr RPWP.07.02.02-30-0104/17) przez Centrum Kompetencji w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum 

Projekt trwa do 31.08.2021 r.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu! 
Zgłoś się do Asystenta Osób Starszych lub skorzystaj z Formularz online

Skip to content