Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Rozdrażew

RPWP.07.02.02-30-0102/17

W związku ze znacznym zmniejszeniem dziennej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 możliwe jest wznowienie świadczenia usług dla osób starszych na terenie Gminy Rozdrażew. Serdecznie zachęcamy osoby zainteresowane korzystaniem z usług, które oferujemy w miejscu zamieszkania, siedzibie Centrum Wsparcia Opiekunów i Klubie Seniora, które realizowane są za indywidualną odpłatnością. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu tel. +48 61-862-64-85 i zakładki usługi w celu zapoznania się z naszą ofertą.

Seniorzy, zwłaszcza mieszkający w na terenach wiejskich, cierpią z powodu samotności, stopniowego osłabienia sprawności ciała i umysłu. Dla niektórych z nich trudność sprawia nawet wykonywanie podstawowych codziennych czynności. Szczególnie dokuczliwe staje się to w sytuacji, kiedy osobom starszym brakuje odpowiedniego wsparcia ze strony rodziny lub bliskich, którzy ze względu na swoje obowiązki życiowe, odległość albo brak kwalifikacji nie mogą im zapewnić odpowiedniej pomocy. 

W tej sytuacji szczególnie istotne jest aby osoby starsze jak najdłużej mogły zachować możliwie dużą samodzielność, a jeśli to nie jest możliwe – mogły liczyć na pomoc w najbliższej okolicy swojego domu. 

Dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym potrzebom poprzez projekt “Twój czas w Gminie Pniewy”! Uczestniczące w nim osoby starsze otrzymują pomoc dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Zależnie od stanu zdrowia, samodzielności i sytuacji rodzinnej mogą liczyć na codzienne wizyty opiekunki w miejscu zamieszkania, udział w regularnych spotkaniach klubu seniora. Każdy z uczestników może także skorzystać z profesjonalnej pomocy fizjoterapeuty w nowoczesnym gabinecie w Rozdrażewie, albo – w razie konieczności – we własnym domu. Jeśli pojawia się taka potrzeba każdy może również wypożyczyć prosty sprzęt rehabilitacyjny lub pomoce ułatwiające funkcjonowanie w domu osobom o ograniczonej sprawności. Seniorzy mieszkający samotnie i cierpiący na poważne schorzenia mogą także zostać objęci teleopieką, pozwalającą w każdym momencie wezwać skutecznie pomoc za jednym naciśnięciem przycisku na bransoletce życia!

W projekcie mogą również wziąć udział opiekunowie niesamodzielnych seniorów. Dzięki prowadzonym przez nas działaniom mogą skorzystać z chwil wytchnienia kiedy wiedzą, że ich bliscy są pod dobrą opieką, pomagamy im również złagodzić dolegliwości zdrowotne wynikające z fizycznej opieki nad osobami starszymi poprzez pakiet zabiegów fizjoterapeutycznych. Każdy z opiekunów może też wziąć udział w szkoleniach, które pomogą im lepiej zrozumieć sytuację swoich podopiecznych a także skuteczniej, łatwiej i bezpieczniej udzielać im takiego wsparcia, jakie jest im najbardziej potrzebne. 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (nr RPWP.07.02.02-30-0102/17) przez Centrum Kompetencji w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej “Hospicjum Domowe” i Gminą Rozdrażew.

Projekt został zakończony w lutym 2020 roku.

W związku z brakiem dalszej możliwości nieodpłatnego świadczenia wsparcia, osoby zainteresowane mogą skorzystać z usług świadczonych w ich miejscu zamieszkania, w siedzibie Centrum Wsparcia Opiekunów i Klubie Seniora, za ustaloną indywidualnie odpłatnością. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu tel. +48 61-862-64-85 i zakładki usługi w celu zapoznania się z naszą ofertą.