Osoby starsze, które ze względu na pogarszający się stan zdrowia zaczynają mieć problemy z samodzielnością często potrzebują pomocy ze strony rodziny lub innych bliskich sobie osób. Czasami mieszkają wspólnie, w innych przypadkach konieczne są codzienne wizyty by pomóc w wykonywaniu czynności, które sprawiają seniorom trudność. Takie uzależnienie od innych bywa krępujące zarówno dla osoby starszej jak i jej opiekunów, którzy we wszystkich swoich decyzjach i aktywnościach muszą brać pod uwagę tą ważną więź. Pomimo więzi emocjonalnej i dobrych chęci taka zależność bywa czasem krępująca dla obu stron i wywołać zmęczenie.

Pomocą w takiej sytuacji może być tygodniowy pobyt osoby starszej w Mieszkaniu Wspomaganym, podczas którego zostanie ona otoczona profesjonalną opieką, skorzysta z zabiegów rehabilitacyjnych i spędzi czas ciekawie oraz w miłym towarzystwie. Po powrocie do domu seniorzy mogą cieszyć się lepszą sprawnością i samodzielnością niż przed wyjazdem. W tym czasie jej opiekunowie będą mogli odpocząć od stałego obowiązku i zrealizować swoje plany, w których opieka stanowiła przeszkodę jak choćby wspólny urlop lub remont w domu. 

Centrum Kompetencji z powodzeniem prowadzi w Wągrowcu Mieszkanie Wspomagane dla niesamodzielnych osób starszych, z którego usług od 2017 r. skorzystało już ponad 500 osób. Ma ono formę miejsca treningowego i wspieranego, co pozwala na naukę samodzielności, prowadzenie poradnictwa, innych usług aktywnej integracji. Stanowi również alternatywę dla okresowego pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę w zastępstwie za członków rodzin/ znajomych. Zostało dostosowane do potrzeb osób w wieku senioralnym (w pełni wyposażone). Zgodnie z zaostrzoną procedurą postępowania epidemicznego ozonowane po każdym zakończonym pobycie seniorów.

Profesjonalną opieką, opiekunów osób starszych, w Mieszkaniu Wspomaganym otaczone są kobiety w wieku 60+ i mężczyźni 65+, którzy ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają czasowej opieki lub wsparcia. Seniorzy w trakcie minimum 6 dniowego pobytu realizują działania w oparciu o tzw. Indywidualny Plan Wsparcia Seniora. Cały dzień wypełniają zabiegi rehabilitacyjne, treningi, warsztaty, indywidualne konsultacje ze specjalistami (psychologiem, dietetykiem, pielęgniarką), zabawy grupowe (rozgrywki na kręgielni/tańce towarzyskie), a także zasłużony popołudniowy odpoczynek. Nie brakuje zajęć na świeżym powietrzu, spacerów nordic walking z dala od zgiełku miasta, gdyż Mieszkanie Wspomagane zlokalizowane jest w sosnowym lesie nad Jeziorem Durowskim.

Główną część Mieszkania Wspomaganego stanowi w pełni wyposażony aneks kuchenny z częścią jadalną i miejscem na rekreacyjne spędzanie czasu w ciągu dnia. Dwuosobowe pokoje z łazienkami, zapewniają prywatność i intymność. Infrastruktura pozbawiona jest barier architektonicznych, przyjazna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Odpłatność za pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym ustalana jest indywidualnie i uzależniona zostaje m.in. od czasookresu, czy też kondycji psychofizycznej osoby starszej. Przed terminem przyjazdu Asystent Osoby Starszej jak i Opiekun Mieszkania Wspomaganego przeprowadza wywiad, tak by w pełni dostosować program pobytu do indywidualnych potrzeb seniora.


Zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem
Mieszkań Wspomaganych:
Anna Wojcińska, tel. 797 877 202