CENTRUM REHABILITACJI

powstało w celu świadczenia usług fizjoterapeutycznych blisko miejsca zamieszkania pacjentów. 

Gabinety zostały utworzone w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) RPWP.07.02.02-30-0102/17, RPWP.07.02.02-30-0103/17 i RPWP.07.02.02-30-0105/17

OFERUJEMY ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII, KINEZYTERAPII I MASAŻU

W naszych gabinetach pracują wykwalifikowani dyplomowani fizjoterapeuci

Pomagamy w powrocie do sprawności ruchowej i funkcjonalnej oraz w usuwaniu dolegliwości bólowych, prowadząc zaplanowana indywidualnie terapię, dostosowaną do możliwości pacjenta oraz jego stanu klinicznego i funkcjonalnego. Zajmujemy się pacjentami ze schorzeniami bólowymi, ortopedycznymi, neurologicznymi, a także w stanach pourazowych i pooperacyjnych niezależnie od wieku pacjenta.

Zgłoś się na pierwszą bezpłatną wizytę diagnostyczną. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Fizjoterapeuta oceni po przeprowadzeniu wywiadu, testów funkcjonalnych oraz po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji medycznej jakie są najpilniejsze potrzeby pacjenta i zaproponuje możliwą do przeprowadzenia terapię w ramach indywidualnie opracowanego programu rehabilitacji. 

Oferta skierowana jest do pacjentów osób dorosłych w każdym wieku, których stan zdrowia pozwala na realizację programu rehabilitacji. Priorytetem jest rehabilitacja geriatryczna ukierunkowana na jak najdłuższe zachowanie sprawności osób starszych  z dostosowaniem wzmacniania zasobów funkcjonalnych w różnych okresach wieku podeszłego.

FIZJOTERAPIA – co to jest?

Fizjoterapia to inaczej rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja fizyczna. Jest częścią bardziej kompleksowego postępowania medycznego, czyli rehabilitacji. Fizjoterapia jest realizowana po to, by przywracać i utrzymywać sprawność fizyczną. Wykorzystuje zróżnicowane metody terapeutyczne, takie jak fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy oraz trening funkcjonalny.

Oferujemy następujące usługi z zakresu fizjoterapii:


Znajdź gabinet najbliżej Twojego miejsca zamieszkania!


WĄGROWIEC


DAMASŁAWEK


MIEŚCISKO


SKOKI


KAMIENICA


WAPNO


PNIEWY


ROZDRAŻEW