DDOM

ZESPÓŁ

REHABILITCJA

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z USŁUG DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z ASYSTENTEM OSÓB STARSZYCH:

MAGDALENA FILIPOWSKA

TEL. 798 922 786

magdalena.filipowska@centrum-kompetencji.pl

Miłosz Drążkiewicz

TEL. 797 811 110

milosz.drazkiewicz@centrum-kompetencji.pl

POBIERZ DOKUMENTY