DDOM

ZESPÓŁ

REHABILITCJA

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starym Mieście został utworzony przez Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza A. Gawrońska Sp. j. przy współudziale Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Chorym Tęczowa Gromada i Powiatu Konińskiego partnerów projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej – usługi zdrowotne i społeczne dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców powiatu konińskiego” nr RPWP.07.02.02-30-0152/19 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem naszego działania jest wsparcie skierowane do starszych mieszkańców powiatu konińskiego (będących w wieku emerytalnym), którzy z różnych powodów utracili możliwość samodzielnego, niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Oczywiście najczęstszą  tego przyczyną są problemy zdrowotne, które pojawiają się wraz z wiekiem i często kończą się leczeniem szpitalnym. Dzięki realizowanemu przez nas programowi terapeutycznemu, możemy ten czas koniecznej hospitalizacji skrócić do niezbędnego minimum i kontynuować leczenie w warunkach bardziej sprzyjających szybszemu powrotowi do sprawności funkcjonalnej i ruchowej ale nie tylko. Naszymi działaniami obejmujemy także tych seniorów, którzy zakończyli leczenie szpitalne w czasie ostatnich 12 miesięcy, lub z racji pogarszającego się stanu zdrowia są zagrożeni koniecznością hospitalizacji w przyszłości.

Nasi pacjenci korzystają w czasie pobytu w DDOM z opieki i terapii realizowanych przez cały zespół medyczny w skład którego wchodzą lekarz geriatra, fizjoterapeutki, psycholog, opiekunki medyczne, terapeutka zajęciowa oraz pielęgniarki.

Pacjenci są kierowani do nas przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego w szpitalu. W czasie pierwszych dwóch trzech dni pobytu w DDOM zespół medyczny przeprowadza procedurę Całościowej Oceny Geriatrycznej która służy do określenia problemów zdrowotnych i funkcjonalnych i ustalenia priorytetów leczniczo-rehabilitacyjnych indywidualnie dla każdego pacjenta.

Dzięki takiemu podejściu nasi pacjenci mogą liczyć nie tylko na pomoc w odzyskaniu lub poprawie sprawności ruchowej i funkcjonalnej, ale także na wsparcie ze strony wszystkich specjalistów tworzących zespół terapeutyczny realizujących poza zabiegami fizjoterapeutycznym także między innymi psychoterapię i terapię zajęciową.

Przeciętnie każdy z pacjentów może skorzystać z 6-8 tygodni pobytu w DDOM. Pracujemy z pacjentami codziennie w godzinach od 8 do 16 we wszystkie dni robocze. Jest to wystarczająco długi okres aby uzyskać najlepsze rezultaty zaplanowanej terapii. W indywidualnych przypadkach czas pobytu może być wydłużony nawet do 90 dni.

Dbamy także o to aby czas spędzony w DDOM był wypełniony poza zaplanowana terapią także interesującymi i rozwijającymi propozycjami pozamedycznymi. Pacjenci znajdują tu także czas na rozwijanie koleżeńskich a czasami przyjacielskich relacji z innymi pacjentami. Jest to bardzo istotny element rehabilitacji społecznej.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z USŁUG DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z ASYSTENTEM OSÓB STARSZYCH:

Magdalena Filipowska
Asystentka Osób Starszych

TEL. 798 922 786

magdalena.filipowska@centrum-kompetencji.pl

Miłosz Drążkiewicz
Kierownik Projektu

tel. 797 811 110

milosz.drazkiewicz@centrum-kompetencji.pl

POBIERZ DOKUMENTY