W obliczu nagle pogarszającego się stanu zdrowia osoby starsze często w dramatycznej sytuacji. Złamania, udary, przeprowadzone operacje – wszystkie potrafią dość niespodziewanie ograniczyć ich samodzielność i skazać na opiekę rodziny i bliskich. Kiedy brakuje takiego wsparcia pozostają przeciągające się pobyty na szpitalnych oddziałach, które nie sprzyjają szybkiej rekonwalescencji. Aby ją przyspieszyć w jak najbardziej komfortowych warunkach przygotowaliśmy dla Państwa możliwość skorzystania z pomocy Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM).

To miejsce w którym przez minimum 30 dni roboczych, 8 godzin dziennie możesz otrzymać profesjonalną pomoc rehabilitantów, psychologa, dietetyka i logopedy, pod nadzorem lekarza geriatry według indywidualnie stworzonego planu terapii. Zespół uzupełniają: terapeuta zajęciowy, pielęgniarki i opiekunki medyczne. W tym czasie zapewniona jest wszelka potrzebna opieka oraz odpowiednio dopasowane do potrzeb pacjentów posiłki. Po skończonych zajęciach uczestnicy są odwożeni do domu, gdzie mogą spędzić czas z rodziną w znajomym otoczeniu. Kolejnego dnia znów są odbierani i odwożeni na dalsze zajęcia, w których uczestniczą tak długo jak uzna to za stosowne zespół terapeutyczny. Pobyt w DDOM wyraźnie pomaga w odbudowaniu kondycji psychicznej i fizycznej, pozwalając wrócić do możliwie dużej samodzielności, zaś uczestnicy projektu mogę liczyć później na dalsze wsparcie w formie najwłaściwszej dla swoich potrzeb. Dzięki tym działaniom życie pacjentów szybciej wraca do normy, zaś opiekujący się nimi na co dzień bliscy nie muszą martwić się o sytuacją swoich seniorów podczas pracy lub załatwiania istotnych spraw poza domem.

DDOM WĄGROWIECzobacz więcej
DDOM PNIEWYzobacz więcej
DDOM Stare Miasto – zobacz więcej