Harmonogramy


                       Harmonogramy                      


 

Harmonogramy

TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego


 

 

 
 

 

Harmonogramy

TWÓJ CZAS w gminie Pniewy 

Harmonogramy

TWÓJ CZAS w gminie Rozdrażew


 
Harmonogramy


Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w dwóch gminach:  
/  WAPNO  /  MIEŚCISKO  /


 

Projekt TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego

Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
"TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"
RPWP.07.02.02-30-0105/17

 • Mieszkanie Wspomagane w wolnostojącym domku numer siedem na terenie Ośrodka 
  Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 

  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    
  godzina 09.00
  Pobyty: 

  30.06-06.07.2019 roku             21-27.07.2019
  07-13.07.2019 roku                  28.07-03.08.2019
  14-20.07.2019 roku       

 • Kluby Seniora (KS)

          - KS w gminie wiejskiej Wągrowiec - Kamienica 22A 
          Brak spotkań w miesiącu lipcu 2019 r.

          - KS w Gołańczy - Gołaniecki Ośrodek Kultury, ul. dr Piotra Kowalika 1
         
Brak spotkań w miesiącu lipcu 2019 r.
          - KS w Damasławku - Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9
         
Brak spotkań w miesiącu lipcu 2019 r.
          - KS w Wągrowcu - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin, ul. Jeziorna 16
          Brak spotkań w miesiącu lipcu 2019 r.
          - KS w Skokach - ul. Kazimierza Wielkiego 2 
          Brak spotkań w miesiącu lipcu 2019 r.
          - KS w Wapnie - w budynku Ludowego Klubu Sportowego (LKS), ul. Sportowa 32
         
Brak spotkań w miesiącu lipcu 2019 r.
          - KS w Mieścisku - ul. Św. Wojciecha 3
          Brak spotkań w miesiącu lipcu 2019 r.

 • Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO), w tym usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne 
  -
  gmina Wągrowiec - Kamienica 22A, ruchome godziny otwarcia 8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie
  - Skoki (62-085), ul. Kazimierza Wielkiego 2, ruchome godziny otwarcia
  7.00 - 15.00 zależne od pracy w terenie
  - Mieścisko (62-290), ul. Św. Wojciecha 3, ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 14.00 zależne od pracy w terenie
  - Wapno (62-120), plac Mieckiewicza 2, ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie
  - Gołańcz (62-130), ul. Karola Libelta 4, ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 14.00 zależne od pracy w terenie
  Wągrowiec (miasto) - ul. Kościuszki 74, ruchome godziny otwarcia 8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie

 

Projekt TWÓJ CZAS w gminie Pniewy

Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
"Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Pniewy"
RPWP.07.02.02-30-0103/17

 • Mieszkanie Wspomagane w wolnostojącym domku numer siedem na terenie Ośrodka 
  Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 

  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    
  godzina 09.00
  Pobyty: 

  Brak pobytów w miesiącu lipcu 2019 r. 
   

 • Klub Seniora (KS) - ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy
  Brak spotkań w miesiącu lipcu 2019 r. 


 

Projekt TWÓJ CZAS w gminie Rozdrażew

Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
"Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Rozdrażew"
RPWP.07.02.02-30-0102/17

 • Kluby Seniora - ul. Przemysłowa 20, Rozdrażew
   05 lipca 2019 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa I
   12 lipca
   2019 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa II     
   19
   lipca 2019 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa I
   26 lipca 2019 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa II
   
 • Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO) w tym usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne
  Rozdrażew (63-708) ul. Krotoszyńska 9

 

Niepubliczne Punkty Przedszkolne

Harmonogram pracy Niepublicznych Punktów Przedszkolnych realizowanych w ramach projektów: 

 

 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko" w partnerstwie
  z gminą Mieścisko (RPWP.08.01.01-30-0131/17)

  Adres: ul. Świętego Wojciecha 3 w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku
  Godziny pracy Punktu Przedszkolnego: 07.00 - 16.30
  Telefon kontaktowy: 797 876 380 / 503 108 847

   
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Wapno" (RPWP.08.01.01-30-0130/17)

  Adres: ul. Solna 20,  w budynku Publicznego Przedszkola w Wapnie
  Godziny pracy Punktu Przedszkolnego: 06.30 - 16.30 
  Telefon kontaktowy: 798 922 786 / 
  503 108 847

 

 


   Harmonogramy

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl