Harmonogramy


                       Harmonogramy                      


 

Harmonogramy
Harmonogramy


DZIENNE DOMY OPIEKI MEDYCZNEJ

 

Harmonogramy

TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego


 

 

 
 
 

 

Harmonogramy

TWÓJ CZAS w gminie Pniewy


 

Harmonogramy

TWÓJ CZAS w gminie Rozdrażew


 


Harmonogramy


Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich
w  gminie MIEŚCISKO  


 

Dzienne Domy Opieki Medycznej

Aktualny harmonogram wsparcia w Projektach:
1) "Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych"
RPWP.07.02.02-30-0101/17 w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe", Powiatem Wągrowieckim oraz 7 gminnymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 

 • Dziennym Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu, 
  Wągrowiec (62-100) ul. Kościuszki 74
  godziny otwarcia od poniedziałku do piątku: 08.00-16.00

 

2) "Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych"

RPWP.07.02.02-30-0104/17 w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe", Powiatem Szamotulskim oraz Gminą Pniewy

 

 • Dziennym Dom Opieki Medycznej w Pniewach, 
  Pniewy (62-045) ul. Targowa 14,

  godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 08.00-16.00
   

 

Projekt TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego

Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
"TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"
RPWP.07.02.02-30-0105/17

 • Mieszkanie Wspomagane w wolnostojącym domku numer siedem na terenie Ośrodka 
  Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 

  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    
  godzina 09.00
  Pobyty: 

  05-11.01.2020 roku      26.01-01.02.2020 roku        
  12-18.01.2020 roku                   
  19-25.01.2020 roku     

 • Kluby Seniora (KS)

          - KS w gminie wiejskiej Wągrowiec - Kamienica 22A 
          09 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa III 
          14 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa IV

          16 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa V
          23 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa III 
          28 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa IV

          30 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa V
          - KS w Gołańczy - Gołaniecki Ośrodek Kultury, ul. dr Piotra Kowalika 1
          07 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00

          21 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00
          - KS w Damasławku - Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9
          10 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00

          24 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00
          - KS w Wągrowcu - Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55
          08 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00
          22 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00
          - KS w Skokach - ul. Kazimierza Wielkiego 2 
          15 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00
          29 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00
          - KS w Wapnie - w budynku Ludowego Klubu Sportowego (LKS), ul. Sportowa 32
         
13 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00
          27 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00
          - KS w Mieścisku - ul. Św. Wojciecha 3
          17 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00
          31 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00

 • Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO), w tym usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne 
  -
  gmina Wągrowiec - Kamienica 22A, ruchome godziny otwarcia 8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie
  - Skoki (62-085), ul. Kazimierza Wielkiego 2, ruchome godziny otwarcia
  7.00 - 15.00 zależne od pracy w terenie
  - Mieścisko (62-290), ul. Św. Wojciecha 3, ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 14.00 zależne od pracy w terenie
  - Wapno (62-120), plac Mieckiewicza 2, ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie
  - Gołańcz (62-130), ul. Karola Libelta 4, ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 14.00 zależne od pracy w terenie
  Wągrowiec (miasto) - ul. Kościuszki 74, ruchome godziny otwarcia 8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie
  Damasławek - ul. Rynek 4, 
  ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie

 

Projekt TWÓJ CZAS w gminie Pniewy

Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
"Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Pniewy"
RPWP.07.02.02-30-0103/17

 • Mieszkanie Wspomagane w wolnostojącym domku numer siedem na terenie Ośrodka 
  Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 

  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    
  godzina 09.00
  Pobyty: 

  Brak pobytów w miesiącu styczniu 2020 r. 
   

 • Klub Seniora (KS) - ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy
  17 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00
  31 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00

 • Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO) w tym usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne
  Pniewy (62-045) ul. Targowa 14, 
  ruchome godziny otwarcia 8.00 - 14.00 zależne od pracy w terenie


 

Projekt TWÓJ CZAS w gminie Rozdrażew

Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
"Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Rozdrażew"
RPWP.07.02.02-30-0102/17

 • Kluby Seniora - ul. Przemysłowa 20, Rozdrażew
   10 stycznia 2020 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa I
   17 stycznia 
  2020 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa II     
   
 • Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO) w tym usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne
  Rozdrażew (63-708) ul. Krotoszyńska 9

 

Niepubliczne Punkty Przedszkolne

Harmonogram pracy Niepublicznych Punktów Przedszkolnych realizowanych w ramach projektów: 

 

 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko" w partnerstwie
  z gminą Mieścisko (RPWP.08.01.01-30-0131/17)

  Adres: ul. Świętego Wojciecha 3 w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku
  Godziny pracy Punktu Przedszkolnego: 07.00 - 16.30
  Telefon kontaktowy: 797 876 380 / 503 108 847

 

 


   Harmonogramy

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl