Zamówienia


                       Zamówienia                      


 


Aktualnie brak nowych zamówień publicznych realizowanych przez
Centrum Kompetencji Grupę Szkoleniowo-Doradczą A. Gawrońską Sp. j.


 

Zamówienia

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Zamówienia publiczne dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału.


Zamówienia publiczne w trybie zasady konkurencyjności umieszczane są na stronie Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  

 

 


 

 

 


   Zamówienia

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl