Edukacja szkolna

Edukacja szkolna

 

Projekty zrealizowane:

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty  (Poddziałanie 9.1.2)

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia (Poddziałanie 3.3.4)

 

Tytuł Projektu

Strona www Projektu

  1. PI-PWP Jestem przedsiębiorczy - kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
    z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi

www.jestemprzedsiebiorczy.pl

  1. PWP Warto spróbować - Wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu i Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku

www.wartosprobowac.edu.pl

  1. Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce

www.edugate.pl/projekty-edukacyjne

 

  1. PWP NOWE KWALIFIKACJE – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ. Wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów i efektywności nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

www.nowekwalifikacje.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


   Edukacja szkolna

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl