Edukacja przedszkolna

Edukacja przedszkolna oraz opieka nad dziećmi do lat 3

 

Projekty zrealizowane:

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  
Oś priorytetowa: 6
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Poddziałanie 9.1.1)
Działanie: 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi (Poddziałanie 6.4.1)
 

Tytuł Projektu

Numer projektu

 1. Dziecko potrafi, program edukacyjno-artystyczny na rzecz rozwoju przedszkola wiejskiego
  w Jabłkowie, w powiecie wągrowieckim

POKL.09.05.00-30-127/09-01

 1. Przepisy na przedszkolne popisy  Projekt edukacyjno-artystyczny na rzecz rozwoju przedszkola w miejscowości Łopuchowo w powiecie poznańskim

POKL.09.05.00-30-287/08-00

 1. Ćwiczenia wyobraźni dla dorosłych i dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt artystyczno-artystyczny na rzecz rozwoju przedszkola gminnego w miejscowości Damasławek w powiecie wągrowieckim

POKL.09.05.00-30-288/08-01

 1. Ćwiczenia Wyobraźni - rozwój przedszkoli na terenie Gminy Damasławek

POKL.09.01.01-30-043/10-00

 1. Małe dzieci - duże uczucia - rozwój przedszkoli na terenie miasta Wągrowca

POKL.09.01.01-30-057/11-00

 1. Świat dziecięcych emocji – rozwój przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Oborniki

POKL.09.01.01-30-017/12-00

 1. PWP CALINECZKA RUSZA W DROGĘ - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Mosina

POKL.09.01.01-30-010/13-00

 1. Nowy Kołłątajek – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Krotoszyn

POKL.09.01.01-30-015/13-00

 1. PWP Żyję zdrowo i wesoło - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Wapno

POKL.09.01.01-30-017/13-00

   10. AKTYWNA MAMA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet wyłączonych z rynku pracy z 
         powodu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Wapno w latach 2016-2017.

RPWP.06.04.01-30-0061/15-00

   11. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy poprzez tworzenie miejsc
         opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Krotoszyn.   

RPWP.06.04.01-30-0071/15-00

 

 

 


   Edukacja przedszkolna

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl