Edukacja dorosłych

Edukacja dorosłych

 

Projekty zrealizowane:

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (Poddziałanie 6.1.1)

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Priorytet: VIII Regionalne kadry dla gospodarki
Działanie: 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (Poddziałanie 8.1.1. i 8.1.2.)

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Priorytet: 8. Edukacja
Działanie 8.2 Uczenie się przez całe życie

 

Tytuł Projektu

Strona www Projektu

 1. Aktywizacja zawodowa kobiet pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego

POKL.06.01.01-30-030/08-03

 1. Akademia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych - cykl zintegrowanych zajęć,
  dla kobiet po 45 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu wągrowieckiego

POKL.07.02.01-30-068/09-02

 1. Szkolenia i doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw
  z terenu powiatu wągrowieckiego i złotowskiego

POKL.08.01.01-30-083/09-04

 1. Organizator sprzedaży internetowej - nowy zawód dla Ciebie. Projekt adresowany
  dla osób odchodzących z rolnictwa

POKL.08.01.02-30-050/08-02

 1. Szkolenia zawodowe - kluczem do sukcesu

POKL.06.01.01-30-055/09-01

 1. 4ELT. Rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich Wielkopolski

POKL.09.04.00-30-065/11-00

 1. KONTYNUACJA KARIERY – kompleksowy program outplacementu dla pracowników oświaty subregionu pilskiego, zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z pracy

POKL.08.01.02-30-027/14-00

     8. Stawiam na rozwój - wzrost umiejętności TIK wzmocnieniem pozycji osób 
         dorosłych, szczególnie w wieku 50+, na rynku w powiecie pilskim

RPWP.08.02.00-30-0318/15-00

 

 


   Edukacja dorosłych

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl