O nas

Centrum Kompetencji

Centrum Kompetencji

Centrum Kompetencji − Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Spółka Jawna to firma szkoleniowo-doradcza, która od 2004 roku świadczyła usługi w zakresie przygotowywania wniosków projektowych, w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu    Operacyjnego Kapitał Ludzki, a wcześniej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach umów zawartych  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w latach 2007−2015 zrealizowano dziewiętnaście projektów w ramach Priorytetu VI, VII, VIII,  IX w tym projekt innowacyjny jak i projekty z komponentem ponadnarodowym. Wszystkie finansowane ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W obecnej chwili przygotowuje wnioski projektowe w odpowiedzi na konkursy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Centrum Kompetencji jest organizatorem szkoleń i warsztatów, świadczy indywidualne usługi konsultacyjno-doradcze kwalifikowane na obszarze Wielkopolski. Realizuje zadania w ramach podwykonawstwa w zakresie zarządzania i monitorowania rzeczowego i finansowego realizacji projektów.

Nasza firma zatrudnia zespół doświadczonych konsultantów i trenerów o wysokich kwalifikacjach, zapewniających odbiorcom naszych usług transfer wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie. Wieloletnia praktyka połączona z wypracowaną od 2004 roku metodologią przygotowywania i prowadzenia szkoleń zapewnia skuteczność naszych działań. Przy ocenianiu efektywności każdego projektu szkoleniowego wykorzystywane są narzędzia, pozwalające zbadać wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia.

Centrum Kompetencji w zakresie dotyczącym  rozwoju kompetencji społecznych uczennic i uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych zrealizowało  w latach 2009-2014
3 projekty z udziałem partnerów ponadnarodowych z Belgii i Czech.


 

Zrealizowane Projekty EFS

Zrealizowane Projekty EFS

więcej ►

Zrealizowane Projekty EFS

więcej ►

Zrealizowane Projekty EFS

więcej ►

 

 

Partnerzy i Współpraca

  • Partner strategiczny:

- RPiC VIP s.r.o.

http://www.rpic-vip.cz/

RPIC-VIP s.r.o. z Ostrawy ( Czechy) jest firmą edukacyjną, innowacyjną i konsultingową działającą  od 1998 roku. Zarząd firmy ma 20-letnie doświadczenie w dzied*zinie realizacji projektów międzynarodowych. RPIC-ViP należy do wiodących organizacji edukacyjnych i konsultingowych w Republice Czeskiej. Angażuje się w programy i projekty na poziomie krajowym i europejskim. RPIC-ViP jest firmą specjalizującą się w następujących dziedzinach usług: identyfikacja i realizacja projektów i usług w dziedzinie zasobów ludzkich ze szczególnym naciskiem na rozwój kluczowych kompetencji, prowadzenie partnerstw na rzecz rynku pracy i wspierania przedsiębiorczości w Kraju Morawsko-Śląskim, konsulting i edukacja dla małych i średnich przedsiębiorstw, regionalne i lokalne strategie rozwoju, realizacja projektów europejskich – zarówno współpracy międzynarodowej, jak i projekty lokalne/regionalne/państwowe finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. więcej

  • Partnerzy ponadnarodowi:
   

- Syntra West

http://www.syntrawest.be/

- DAP Services a.s.

http://dap-services.cz


  • Partnerzy krajowi:

- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

www.wsp.krakow.pl

- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

www.amu.edu.pl

- Centrum Sztuki Dziecka z Poznania

http://www.csdpoznan.pl

- Fundacja EDU GATE Wrota Edukacji

http://www.edugate.pl

- Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

http://seig.org.pl

- Gammanet

- Centrum For Excellence in Language Teaching 4ELT

http://www.gammanet.pl

http://www.4elt.pl

 

 

 

 

   O nas

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl