Kontakt

Adres biura:

Centrum Kompetencji
Grupa Szkoleniowo-Doradcza
A. Gawrońska Sp.j.

ul. Perzycka 22,
60-182 Poznań

NIP: 781-184-34-40

tel.: +48 61-862-64-85
email: biuro@centrum-kompetencji.pl

 

Godziny pracy biura

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j.  zobowiązuje się do poszanowania prywatności i spełniania wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane przechowywane przez Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j.  podlegają ochronie prawnej. Każdy ma dostęp do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


 


   Kontakt

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl