Harmonogramy


                       Harmonogramy                      


 

Harmonogramy
Harmonogramy


DZIENNE DOMY OPIEKI MEDYCZNEJ


 

  

Harmonogramy

TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego


 

 

  

 

Harmonogramy

TWÓJ CZAS w gminie Pniewy


 

 


Harmonogramy


Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich
w  gminie MIEŚCISKO  


 

 

Dzienne Domy Opieki Medycznej

Aktualny harmonogram wsparcia w Projektach:
1) "Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych"
RPWP.07.02.02-30-0101/17 w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe", Powiatem Wągrowieckim oraz 7 gminnymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi

 

 • Dziennym Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu, 
  Wągrowiec (62-100) ul. Kościuszki 74
  godziny otwarcia od poniedziałku do piątku: 08.00-16.00

   
 • Mieszkanie Wspomagane na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno
  -Wypoczynkowego WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 

  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    
  godzina 09.00
  Pobyty: -----------

 

2) "Program usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej powiatu szamotulskiego dla niesamodzielnych seniorów i ich opiekunów faktycznych"

RPWP.07.02.02-30-0104/17 w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe", Powiatem Szamotulskim oraz Gminą Pniewy

 

 • Dziennym Dom Opieki Medycznej w Pniewach, 
  Pniewy (62-045) ul. Targowa 14,

  godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 08.00-16.00
   

 

Projekt TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego

Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
"TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"
RPWP.07.02.02-30-0105/17

 • Mieszkanie Wspomagane w wolnostojącym domku numer siedem na terenie Ośrodka 
  Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 

  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    
  godzina 09.00
  Pobyty: --------------        

 • Kluby Seniora (KS)

          - KS w gminie wiejskiej Wągrowiec - Kamienica 22A 
          11.08.2020 roku 
w godzinach od 08:00 do 16:00 - grupa III 
          11.08.2020 roku
w godzinach od 08:00 do 16:00 - grupa IV
          13.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00 - grupa V
          25.08.2020 roku 
w godzinach od 08:00 do 16:00 - grupa III 
          25.08.2020 roku 
w godzinach od 08:00 do 16:00 - grupa IV
          27.08.2020 roku w 
godzinach od 08:00 do 16:00 - grupa V

          - KS w Gołańczy - Gołaniecki Ośrodek Kultury, ul. dr Piotra Kowalika 1
         
04.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00
          18.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00

          - KS w Damasławku - Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9
         
07.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00
          21.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00

          - KS w Wągrowcu - Miejski Dom Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55
          05.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00
          19.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00


          - KS w Skokach - ul. Kazimierza Wielkiego 2 
          12.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00
          26.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00

          - KS w Wapnie - w budynku Ludowego Klubu Sportowego (LKS), ul. Sportowa 32
         
10.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00
          24.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00

          - KS w Mieścisku - ul. Św. Wojciecha 3
          14.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00
          28.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00

 • Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO), w tym usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne 
  -
  gmina Wągrowiec - Kamienica 22A, ruchome godziny otwarcia 8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie
  - Skoki (62-085), ul. Kazimierza Wielkiego 2, ruchome godziny otwarcia
  7.00 - 15.00 zależne od pracy w terenie
  - Mieścisko (62-290), ul. Św. Wojciecha 3, ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 14.00 zależne od pracy w terenie
  - Wapno (62-120), plac Mieckiewicza 2, ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie
  - Gołańcz (62-130), ul. Karola Libelta 4, ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 14.00 zależne od pracy w terenie
  Wągrowiec (miasto) - ul. Kościuszki 74, ruchome godziny otwarcia 8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie
  Damasławek - ul. Rynek 4, 
  ruchome godziny otwarcia 
  8.00 - 16.00 zależne od pracy w terenie

 

Projekt TWÓJ CZAS w gminie Pniewy

Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
"Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Pniewy"
RPWP.07.02.02-30-0103/17

 • Mieszkanie Wspomagane w wolnostojącym domku numer siedem na terenie Ośrodka 
  Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 

  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    
  godzina 20.00
  Pobyty: 

  - 16-21.08.2020
  - 23-28.08.2020

 • Klub Seniora (KS) - ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy
  14.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00 
  21.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00 
  28.08.2020 roku w godzinach od 08:00 do 16:00 

 • Centrum Wsparcia Opiekunów (CWO) w tym usługi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne
  Pniewy (62-045) ul. Targowa 14, 
  ruchome godziny otwarcia 8.00 - 14.00 zależne od pracy w terenie


 

Niepubliczne Punkty Przedszkolne

Harmonogram pracy Niepublicznych Punktów Przedszkolnych realizowanych w ramach projektów: 

 

 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko" w partnerstwie
  z gminą Mieścisko (RPWP.08.01.01-30-0131/17)

  Adres: ul. Świętego Wojciecha 3 w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku
  Godziny pracy Punktu Przedszkolnego: 07.00 - 16.30
  Telefon kontaktowy: 797 876 380 / 503 108 847

 

 


   Harmonogramy

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl