Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu

Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu


Jeśli jesteś zainteresowany, 
zarejestruj się on-line! Skontaktujemy się z Tobą.


Galeria Gabinetu Fizjoterapii i Salki Gimnastycznej


   

 

Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN

Mieszkanie Wspomagane to usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.


Forma mieszkania:

treningowego - przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego życia, w którym usługa ma charakter okresowy i służy określonym kategoriom osób w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności, m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo i inne usługi aktywnej integracji;
wspieranego - stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych).

Mieszkanie Wspomagane, w którym realizowany jest Projekt znajduje się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN, położonym w woj. Wielkopolskim w Wągrowcu nad jeziorem Durowskim, wśród lasów sosnowych.  

Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią!
 

                      Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN               Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN

                      Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN               Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN

 

                       Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN              Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN

 

                       Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN              Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN


                       Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN              Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN

                       

                      Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN               Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu - WIELSPIN


 


   Mieszkanie Wspomagane w Wągrowcu

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl