Edukacja szkolna

Edukacja szkolna

EDUKACJA SZKOLNA

Dzięki dotychczasowej współpracy z partnerami polskimi i zagranicznymi działającymi w branży oświatowej Centrum Kompetencji przeprowadziło ponadnarodowy transfer programów edukacyjnych z zakresu rozwoju kompetencji personalnych i społecznych.
Na co dzień opracowujemy strategie szkół i wewnątrzszkolne interdyscyplinarne programy, prowadzimy certyfikacje kadry pedagogicznej, badania on-line uczniów i uczennic, szkolimy z rozwoju kompetencji w systemie zajęć pozalekcyjnych, przy użyciu m.in. autorskich gier edukacyjnych. Oferujemy współpracę z doradcami zawodowymi, psychologami, a także kontakt i wymianę doświadczeń kadry pedagogicznej i uczniów za pośrednictwem portalu edukacyjnego. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, prowadzeniu i rozliczaniu przedsięwzięć w obszarze edukacji szkolnej finansowanej z Unii Europejskiej. 


 

Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. organizuje i prowadzi szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe nauczycieli i wzbogacające warsztat ich pracy w zakresie 6 kompetencji personalnych i społecznych takich jak: komunikacja, współpraca, przedsiębiorczość, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność aktywnego poszukiwania i wykorzystywania informacji czy umiejętność uczenia się przez całe życie. 
Opis kompetencji znajduje się na stronie:
www.kompetencjenazycie.pl

Nauczyciele (I-IV etapu edukacji) po odbytym szkoleniu otrzymują zestaw minimum 30 ćwiczeń rozwijających kompetencje społeczne wraz z bezpłatną, nieograniczoną w czasie licencją na ich wykorzystywanie w trakcie prowadzonych zajęć szkolnych.

Do organizacji i prowadzenia zajęć angażujemy certyfikowanych trenerów, którzy realizują program przygotowany w oparciu o ponadnarodowy polsko-czeski transfer programów edukacyjnych.

Szkolenia realizujemy w Poznaniu lub w siedzibie wskazanej przez Państwa szkoły.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszej oferty !


 

Szkolenia certyfikujące nauczycieli

Szkolenia certyfikujące nauczycieli

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. prowadzi certyfikację osób uprawniając do prowadzenia szkoleń w zakresie kompetencji miękkich oraz nadaje tytuł trenera Modułowego systemu szkoleń.

Certyfikacja uprawnia do samodzielnego i efektywnego prowadzenia warsztatów z młodzieżą, z zakresu 11 kompetencji: komunikacja, współpraca, przedsiębiorczość, elastyczność, orientacja na klienta, efektywność, niezależność, rozwiązywanie problemów, planowanie i organizacja pracy, uczenie się przez całe życie, odporność na stres.

Po pozytywnie zaliczonych zajęciach każdy uczestnik otrzymuje gotowe materiały zawierające: wprowadzenie do kompetencji , przewodnik po kompetencji, podręcznik trenera, zeszyty ćwiczeń dla uczestników w tym gotowe scenariusze zajęć wraz z ćwiczeniami, testami, zadaniami, przekładające się na praktyczne rozwijanie wybranej kompetencji.

Do organizacji i prowadzenia szkoleń zaangażowani są certyfikowani trenerzy Centrum Kompetencji posiadający międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu kompetencji miękkich oraz tytuł Master Trainer, realizując program przygotowany w oparciu o ponadnarodowy polsko-czeski transfer programów edukacyjnych.

Szkolenia realizujemy w Poznaniu lub w siedzibie wskazanej przez Państwa szkoły.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszej oferty !


 

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. oferuje dostęp do zestawu zintegrowanych narzędzi dydaktycznych rozwijających kompetencje społeczne i postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży, efektywnie wspomagając proces dydaktyczny nauczania przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce.
Zestaw obejmuje: narzędzie badania kompetencji Competence, grę Headmaster, grę Innowacyjny Producent Komputerów.

Do organizacji i prowadzenia zajęć w części szkoleniowej angażujemy certyfikowanych trenerów, którzy realizują program przygotowany w oparciu o ponadnarodowy polsko-czeski transfer programów edukacyjnych. Szkolenia realizujemy w Poznaniu lub w siedzibie wskazanej przez Państwa szkoły.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszej oferty !


 

Pomiar 6 wytypowanych kompetencji personalnych i społecznych

Pomiar 6 wytypowanych kompetencji personalnych i społecznych

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska prowadzi badania poziomu rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów/uczennic za pomocą elektronicznego narzędzia zamieszczonego na platformie edukacyjnej on-line.

Automatycznie po przeprowadzonym badaniu każda osoba otrzymuje wygenerowane wyniki oraz informacje o swoich mocnych i słabych stronach w obszarze badanych 6 kompetencji oraz możliwościach ich doskonalenia i rozwoju poprzez proponowany przez Centrum Kompetencji system zajęć pozalekcyjnych, a także bezpośredni kontakt z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i psychologiem.

W efekcie zyskuje się większą świadomość swojego potencjału i możliwości, co może niewątpliwie wpłynąć na właściwy wybór dalszej drogi kształcenia czy zawodu.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszej oferty !


 

Opracowywanie wniosków

Opracowywanie wniosków

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. wspólnie z gminami, fundacją, a także 72 szkołami zrealizowało - głównie w roli Lidera (biorąc na siebie pełną odpowiedzialność prawno-finansową) - łącznie 4 projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa z niewielkim głównie niefinansowym wkładem jednostek samorządu terytorialnego.

Trzy przedsięwzięcia realizowane były w komponencie ponadnarodowym, w tym jeden innowacyjny – testujący, wprowadzając nowe produkty edukacyjne na rynek polski, osiągając przy tym wszystkie założone wskaźniki. W ramach pozyskanych środków łącznie w wysokości ponad 7 mln. 800 tys. zł. nasza firma zajmowała się kompleksowym przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, poprzez przygotowanie przetargów/zamówień/umów, organizację działań, wraz z rozliczeniem prawno-finansowym. Każdy projekt podlegał bieżącemu monitoringowi, ewaluacji i promocji (w tym oprawie graficznej materiał reklamowych, tworzeniu i prowadzeniu stron www).

W chwili obecnej przygotowujemy się do nowego okresu programowania Unii Europejskiej zachęcając do podjęcia współpracy. Zachęcamy do nawiązania kontaktu.


 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
                                                  Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty
                                                  Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia (Poddziałanie 3.3.4)

 

Tytuł Projektu

Strona www Projektu

  1. PWP NOWE KWALIFIKACJE – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ. Wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów
    i efektywności nauczania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu

www.nowekwalifikacje.edu.pl

  1. Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce


www.edugate.pl/projekty-edukacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
                                              Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 
                                              (Poddziałanie 9.1.2)

 

Tytuł Projektu

 

  1. PI-PWP Jestem przedsiębiorczy - kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży
    z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi

 

  1. PWP Warto spróbować - Wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu i Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku

 


   Edukacja szkolna

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl