Wsparcie procesu diagnozy w edukacji przedszkolnej

Wsparcie procesu diagnozy w edukacji przedszkolnej

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA ORAZ OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3

Dzięki dotychczasowej współpracy z gminami (organami prowadzącymi publiczne przedszkola), organizacjami non-profit i niepublicznymi punktami przedszkolnymi, wyspecjalizowaliśmy się w pozyskiwaniu, prowadzeniu i rozliczaniu przedsięwzięć w obszarze edukacji przedszkolnej finansowanych z Unii Europejskiej. Utworzyliśmy m.in. 12 dodatkowych oddziałów przedszkolnych.  Dla ponad 3 tys. dzieci, rodziców i nauczycieli przygotowaliśmy autorską ofertę zajęć dodatkowych w postaci m.in. specjalistycznych warsztatów, indywidualnych konsultacji, gier i zabaw terenowych, przeglądów twórczości artystycznej, gdzie mottem przewodnim jest rozwój inteligencji emocjonalnej przedszkolaków stymulowany integracją dzieci, rodziców, kadry i środowiska lokalnego z środowiskiem placówek przedszkolnych. Na co dzień współpracują z nami psycholodzy, animatorzy, terapeuci m.in. z Centrum Sztuki Dziecka.


 

Warsztaty artystyczne dla kadry pedagogicznej

Warsztaty artystyczne dla kadry pedagogicznej

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. organizuje i prowadzi, w oparciu o autorskie scenariusze, warsztaty dla kadry pedagogicznej, których celem jest rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci w kontakcie z szeroko rozumianą kulturą, po których w ramach podsumowania organizowane są hapenningi z aktywnym udziałem dzieci  i ich rodziców.

Celem warsztatów jest:

 • zapoznanie kadry pedagogicznej ze specyfiką i elementami teatru dziecięcego
 • trening umiejętności pracy twórczej z dziećmi na każdym poziomie wiekowym
 • uruchomienie osobistej aktywności twórczej kadry: przygotowanie i realizacja trzyminutowych etiud teatralnych

Do organizacji i prowadzenia warsztatów angażujemy aktorów, animatorów kultury współpracujących m.in. z Centrum Sztuki Dziecka z Poznania. 
Zapewniamy niezbędne akcesoria, sprzęt, nagłośnienie.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszej oferty !


 

Gry i zabawy, przeglądy twórczości

Gry i zabawy, przeglądy twórczości

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. organizuje i prowadzi, w oparciu o autorskie scenariusze, gry i zabawy terenowe, a także przeglądy twórczości artystycznej przedszkolaków, których celem jest rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci, przy aktywnym udziale rodziców/opiekunów prawnych, a także kadry pedagogicznej.

1. Gry i zabawy terenowe realizujemy pod hasłem:

 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
 • „Ruch i zdrowie z udziałem psów kynoterapeutycznych”
 • „Cztery łapy psa pomagają poznawać świat”
 • „Leśne podchody”

2. Przegląd twórczości artystycznej przedszkolaków realizujemy pod hasłem:

 • Karnawałowy Przegląd pn. „Podróż do krainy bajek”
 • Przegląd plastyczno-teatralny pn. "W krainie światła i bajkowych cieni"
 • Przegląd dziecięcych emocji „Bajkowa lokomotywa
 • Świąteczny Przegląd „Kolędowanie na 4 strony świata”
 • Integracyjny Międzypokoleniowy Przegląd Talentów
 • Przegląd Pomysłów - Tajemnica Karnawałowej Maski


W ramach gier i przeglądów oferujemy warsztaty dla rodziców i dzieci z udziałem czynnych ratowników medycznych, dietetyków, kynoterapeutów, animatorów kultury, aktorów.
Zapewniamy niezbędne akcesoria, sprzęt, nagłośnienie.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszej oferty !


 

Warsztaty i indywidualne konsultacje psychologiczne

Warsztaty i indywidualne konsultacje psychologiczne

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. organizuje i prowadzi warsztaty psychologiczne dla rodziców 
w obszarze rozwoju inteligencji emocjonalnej dzieci w wieku przedszkolnym o tematyce:
 

 1. Jak radzić sobie z emocjami naszych dzieci - czyli inteligencja emocjonalna w praktyce.                              
 2. Tak się boję - jak oswoić dziecięce  leki. Jak radzić sobie z lękami , smutkami i troskami naszych dzieci?
 3. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami dziecka i własnymi, w różnych sytuacjach życiowych.                            
 4. Bić , krzyczeć, niszczyć - AGRESJA  U UDZIECI
 5. Jak rozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych sprawach ?

Celem warsztatów jest:

 • Zdobywanie wiedzy na temat  rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku przedszkolnym, ze szczególnym naciskiem na rozwój emocjonalny i umiejętność radzenia sobie z emocjami dzieci.
 • Zapoznanie się z problematyką dotyczącą uczuć , emocji zarówno dzieci jak i rodziców, w celu nawiązywania lepszych relacji emocjonalnych i społecznych z własnymi dziećmi, oraz lepszego przygotowania dzieci do rozpoznawania, nazywania i wyrażania własnych emocji, oraz polepszenia ich kontaktów interpersonalnych z  rodzeństwem, rodzicami, rówieśnikami.
 • Przygotowanie dzieci do dalszych etapów edukacji -  rozwój i wzmacnianie dojrzałości szkolnej


Zarówno po warsztatach, jak i w innych ustalonych, dogodnych dla rodziców terminach istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych konsultacji, których celem będzie rozwiązywanie konkretnych problemów dotyczących dzieci.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszej oferty !


 

Wsparcie procesu diagnozy w edukacji przedszkolnej

Wsparcie procesu diagnozy w edukacji przedszkolnej

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. wspólnie z partnerem czeskim firmą DAP s.a. zaadoptowała narzędzia dydaktyczne wspomagające pracę diagnostyczną placówek przedszkolnych, opartą o opatentowaną w 146 krajach metodę „Kolory życia”. Narzędzia oparte są na asocjacji kolorów, bo oczywistym jest, że dzieci do wyrażania swoich myśli używają tego, co dla nich naturalne, czyli kolorów.

Zaleca się zastosowanie narzędzi jesienią i wiosną, w połączeniu z konsultacją psychologiczną dla rodziców w oparciu o uzyskane indywidualne lub grupowe wyniki.
Badanie trwa max 20 minut a wyniki automatycznie generowane są na platformie on-line w formie raportów dostępnych dla nauczycieli i rodziców.

Nasza firma oferuje pełen zakres usług związanych z przeprowadzeniem badania:

 • tablety
 • dostęp do platformy on-line
 • doświadczonego psychologa, który w zależności od potrzeb przeprowadzi badanie i indywidualne konsultacje dla rodziców/kadry.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i skorzystania z naszej oferty !


 

Opracowanie wniosków

Opracowanie wniosków

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska wspólnie z 7 gminami, stowarzyszeniem i fundacją, a także niepublicznymi przedszkolami zrealizowało - głównie w roli Lidera (biorąc na siebie pełną odpowiedzialność prawno-finansową) - łącznie 9 projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa z niewielkim głównie niefinansowym wkładem jednostek samorządu terytorialnego. Wszystkie przedsięwzięcia osiągnęły założone wskaźniki, a 12 utworzonych oddziałów funkcjonuje przy utrzymanych 25 stanowiskach pracy! W ramach pozyskanych środków łącznie w wysokości ponad 6 mln. zł. nasza firma zajmowała się kompleksowym przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, poprzez przygotowanie przetargów/zamówień/umów, organizację działań, wraz z rozliczeniem prawno-finansowym. Każdy projekt podlegał bieżącemu monitoringowi, ewaluacji i promocji (w tym oprawie graficznej materiał reklamowych, tworzeniu i prowadzeniu stron www).

W chwili obecnej przygotowujemy się do nowego okresu programowania Unii Europejskiej. Zachęcamy do nawiązania kontaktu.


 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Projekty zrealizowane:

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki / Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  
Oś priorytetowa: 6
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (Poddziałanie 9.1.1)
Działanie: 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi (Poddziałanie 6.4.1)
 

Tytuł Projektu

Numer projektu

 1. Dziecko potrafi, program edukacyjno-artystyczny na rzecz rozwoju przedszkola wiejskiego
  w Jabłkowie, w powiecie wągrowieckim

POKL.09.05.00-30-127/09-01

 1. Przepisy na przedszkolne popisy  Projekt edukacyjno-artystyczny na rzecz rozwoju przedszkola w miejscowości Łopuchowo w powiecie poznańskim

POKL.09.05.00-30-287/08-00

 1. Ćwiczenia wyobraźni dla dorosłych i dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt artystyczno-artystyczny na rzecz rozwoju przedszkola gminnego w miejscowości Damasławek w powiecie wągrowieckim

POKL.09.05.00-30-288/08-01

 1. Ćwiczenia Wyobraźni - rozwój przedszkoli na terenie Gminy Damasławek

POKL.09.01.01-30-043/10-00

 1. Małe dzieci - duże uczucia - rozwój przedszkoli na terenie miasta Wągrowca

POKL.09.01.01-30-057/11-00

 1. Świat dziecięcych emocji – rozwój przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Oborniki

POKL.09.01.01-30-017/12-00

 1. PWP CALINECZKA RUSZA W DROGĘ - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Mosina

POKL.09.01.01-30-010/13-00

 1. Nowy Kołłątajek – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Krotoszyn

POKL.09.01.01-30-015/13-00

 1. PWP Żyję zdrowo i wesoło - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Wapno

POKL.09.01.01-30-017/13-00

   10. AKTYWNA MAMA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet wyłączonych z rynku pracy z 
         powodu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Wapno w latach 2016-2017.

RPWP.06.04.01-30-0061/15-00

   11. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy poprzez tworzenie miejsc
         opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Krotoszyn.   

RPWP.06.04.01-30-0071/15-00

 

   Wsparcie procesu diagnozy w edukacji przedszkolnej

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl