CKU

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji”

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji”

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Centrum Kompetencji”, jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego działająca na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Siedziba Placówki mieści się w Pile przy ul. Kołobrzeskiej 15, w budynku Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organem prowadzącym Placówkę jest Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A.Gawrońska Sp.j.
ul. Nowosolska 21/3, 60-171 Poznań.

Celem działalności Placówki jest doskonalenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych osób dorosłych, chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Placówka zaprasza Państwa do udziału w następujących kursach organizowanych w formie stacjonarnej i zaocznej:

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych w ramach obszarów kształcenia:

- obszar administracyjno – usługowy

- obszar elektryczno – elektroniczny

- obszar medyczno – społeczny

2. Kursy kompetencji ogólnych

3. Kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym:

- kursy podnoszące kompetencje w zakresie języków obcych

- kursy podnoszące kompetencje cyfrowe (TIK) w ramach kompetencji informatycznych i informacyjnych

- kursy w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

- kursy w zakresie kompetencji personalnych i społecznych, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy

 

Szczegółowe informacje:
Michał Skoczyński 
e-mail: michal.skoczynski@centrum-kompetencji.pl
telefon: 507 725 253

Dokumenty: 

1. Zaświadczenie nr 12.2015 o uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Pilskiego

2. Zaświadczenie nr 18.2015 o zmianie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Pilskiego


   CKU

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl