Agencja zatrudnienie

Agencja Zatrudnienia Centrum Kompetencji

                                                                                      Agencja Zatrudnienia Centrum Kompetencji

 Agencja Zatrudnienia Centrum Kompetencji z siedzibą w Poznaniu:

 • jest zarejestrowanym w 2014 r. podmiotem prowadzącym na polskim rynku działalność w zakresie: doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, pracy tymczasowej. Posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia tego typu działalności, aktualny wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego –certyfikat nr 10782 z dnia 12.05.2014 r.
  Co można zweryfikować na stronie www.kraz.praca.gov.pl
 • na co dzień współpracuje z Niepublicznym Centrum Kształcenia Ustawicznego (zaświadczenie nr 12.2015) przy realizacji kursów zawodowych, a także podmiotem wpisanym do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.30/00028/2012 z dnia 31.01.2012, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
 • w procesie doboru i selekcji pracowników wykorzystuje innowacyjne elektroniczne narzędzie pomiaru kompetencji personalnych i społecznych, stworzone przez Centrum Kompetencji w partnerstwie ponadnarodowym w ramach przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej - na bazie wyników badania prowadzi z sukcesem doradztwo i poradnictwo zawodowe
 • rekrutację specjalistyczną prowadzi głównie w branżach:
  medyczno-opiekuńczej w tym nad dziećmi w wieku do lat 3 i osobami starszymi/ zależnymi
  oświatowej na poziomie:
  przedszkola i szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
  produkcyjno-handlowej
 • działa głównie na obszarze subregionu pilskiego (powiat; wągrowiecki, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, złotowski) i poznańskiego (powiat obornicki) jednak jej Zespół jest otwarty na nowe wyzwania na terenie województwa wielkopolskiego i całej Polski.

Jeśli nie korzystałeś jeszcze z usług Agencji Zatrudnienia Centrum Kompetencji, skontaktuj się z nami i znajdź pracę dla siebie lub odpowiedniego pracownika dla swojej firmy.  

 

 

 

   Agencja zatrudnienie

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl