Katarzyna Stańda-Zachwieja

Katarzyna Stańda-Zachwieja

Psycholog, doświadczona trenerka i konsultantka w zakresie komunikacji interpersonalnej, zarządzania grupą, umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych, asertywności oraz radzenia sobie ze stresem. 

Jako psycholog, konsultantka HR współpracuje z renomowanymi firmami doradczymi i szkoleniowymi. Przygotowała i przeprowadziła setki godzin szkoleń i warsztatów dla firm biznesowych i organizacji społecznych.

Realizuje projekty doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – tworzy dokumentację personalną, analizuje możliwości rozwojowe pracowników, planuje ścieżki kariery, wdraża systemy motywacyjne i systemy ocen pracowniczych.

Pracuje według renomowanych, międzynarodowych metod służących ocenie kompetencji pracowniczych (MBS ®, DiSC) przydatnych w planowaniu rozwoju pracowników, przeprowadzaniu ocen pracowniczych i rekrutacji nowych kadr.

Ukończyła Studia Podyplomowe z Zarządzania Kadrami oraz Zarządzania Projektami. Jest praktykiem NLP, ponadto rozwój zawodowy i osobisty kontynuowała uczestnicząc w szkoleniach Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.


Katarzyna Stańda-Zachwieja
Katarzyna Stańda-Zachwieja