O nas

Centrum Kompetencji

Centrum Kompetencji

Centrum Kompetencji − Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Spółka Jawna to firma szkoleniowo-doradcza, która od 2004 roku świadczyła usługi w zakresie przygotowywania wniosków projektowych, w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu    Operacyjnego Kapitał Ludzki, a wcześniej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W ramach umów zawartych  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w latach 2007−2015 zrealizowano dziewiętnaście projektów w ramach Priorytetu VI, VII, VIII,  IX w tym projekt innowacyjny jak i projekty z komponentem ponadnarodowym. Wszystkie finansowane ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W obecnej chwili przygotowuje wnioski projektowe w odpowiedzi na konkursy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Centrum Kompetencji jest organizatorem szkoleń i warsztatów, świadczy indywidualne usługi konsultacyjno-doradcze kwalifikowane na obszarze Wielkopolski. Realizuje zadania w ramach podwykonawstwa w zakresie zarządzania i monitorowania rzeczowego i finansowego realizacji projektów.

Nasza firma zatrudnia zespół doświadczonych konsultantów i trenerów o wysokich kwalifikacjach, zapewniających odbiorcom naszych usług transfer wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie. Wieloletnia praktyka połączona z wypracowaną od 2004 roku metodologią przygotowywania i prowadzenia szkoleń zapewnia skuteczność naszych działań. Przy ocenianiu efektywności każdego projektu szkoleniowego wykorzystywane są narzędzia, pozwalające zbadać wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia.

Centrum Kompetencji w zakresie dotyczącym  rozwoju kompetencji społecznych uczennic i uczniów wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych zrealizowało  w latach 2009-2014
3 projekty z udziałem partnerów ponadnarodowych z Belgii i Czech.


 

Nasz zespół

  • Izabella Świłło

Psycholog, trenerka, coach, prowadzi szkolenia m.in. z komunikacji, autoprezentacji, negocjacji, kreatywności, asertywności, obsługi klienta, budowania zespołu, efektywnego zarządzania, motywowania, panowania nad stresem, inteligencji emocjonalnej, coachingu. Współpracowała m.in. z: Centertel, Wrigley Polska, Drukarnia Poznańska, EPI Wrocław, Allianz, Defor, ISUZU, ORLEN, TP SA, Urząd Miasta Poznania. więcej ►

  • Anna Zujewska

Doradca zawodowy, coach, trener, arteterapeuta. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń powiązanych z biznesem, aktywizacją i doradztwem zawodowym. Od 5 lat właściciel firmy szkoleniowej (wpis do RIS WUP Poznań nr 2.30/00160/2011), prowadzącej szkolenia zawodowe, aktywizacyjne i terapeutyczne dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów i dzieci, w tym w ramach POKL EFS (przeszkolone powyżej 500 osób, w tym ponad 250 osób 50+, w tym podopiecznych MGOPS, OPS, Klubów Seniora w Wielkopolsce). Od 2011 r. prezes Fundacji Pozytywna, mającej na celu min. aktywizację osób starszych (arteterapia seniorów, aktywizacja zawodowa, udział w targach Aktywni 50+) i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów

  • Liliana Kisiel

Socjolog, trener, coach, doradca zawodowy oraz przedsiębiorca. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń „miękkich” z komunikacji i motywacji oraz szkoleń powiązanych z aktywizacją zawodową i doradztwem zawodowym. Jest certyfikowaną konsultantką międzynarodowej metody Thomas International*, diagnozującej osobowy potencjał zawodowy. Posiada certyfikat trenera programu Spadochron*, ukierunkowanego na doradztwo osobom zmieniającym zawód, poszukującym pracy czy własnej drogi zawodowej.

Lubi inspirować i wspierać innych w rozwoju, w odkrywaniu własnego potencjału. Absolwentka podyplomowych studiów z coachingu (WSB Wrocław). Umiejętności coach’a doskonaliła w Szkole Coachów Biznesu grupy SET, a obecnie przygotowuje się do akredytacji ICF (International Coach Federation). 

Od ponad 4 lat ściśle współpracuje z Centrum Kompetencji przy realizacji projektów szkoleniowo-doradczych. więcej ►

  • Monika Osakiewicz

Psycholog, trenerka, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła roczne Podyplomowe Studium Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Związana z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej, gdzie ukończyła kurs podstawowy. Warsztat psychologa
i terapeuty budowała m.in. na technikach terapii Gestalt. W 2000 roku uzyskała certyfikat specjalisty ds. edukacji seksualnej (Instytut Zdrowia Seksualnego prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza w Warszawie). więcej ►

  • Katarzyna Stańda-Zachwieja

Psycholog, doświadczona trenerka i konsultantka w zakresie komunikacji interpersonalnej, zarządzania grupą, umiejętności sprzedażowych
i negocjacyjnych, asertywności oraz radzenia sobie ze stresem. więcej ►

  • Anna Waligóra

Psycholog z 11 letni stażem pracy, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów socjoterapeutycznych, kontaktu indywidualnego, treningu interpersonalny; trener kompetencji personalnych i społecznych.


 

Zrealizowane Projekty EFS

Zrealizowane Projekty EFS

więcej ►

Zrealizowane Projekty EFS

więcej ►

Zrealizowane Projekty EFS

więcej ►

 

 

Partnerzy i Współpraca

  • Partner strategiczny:

- RPiC VIP s.r.o.

http://www.rpic-vip.cz/

RPIC-VIP s.r.o. z Ostrawy ( Czechy) jest firmą edukacyjną, innowacyjną i konsultingową działającą  od 1998 roku. Zarząd firmy ma 20-letnie doświadczenie w dzied*zinie realizacji projektów międzynarodowych. RPIC-ViP należy do wiodących organizacji edukacyjnych i konsultingowych w Republice Czeskiej. Angażuje się w programy i projekty na poziomie krajowym i europejskim. RPIC-ViP jest firmą specjalizującą się w następujących dziedzinach usług: identyfikacja i realizacja projektów i usług w dziedzinie zasobów ludzkich ze szczególnym naciskiem na rozwój kluczowych kompetencji, prowadzenie partnerstw na rzecz rynku pracy i wspierania przedsiębiorczości w Kraju Morawsko-Śląskim, konsulting i edukacja dla małych i średnich przedsiębiorstw, regionalne i lokalne strategie rozwoju, realizacja projektów europejskich – zarówno współpracy międzynarodowej, jak i projekty lokalne/regionalne/państwowe finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. więcej

  • Partnerzy ponadnarodowi:
   

- Syntra West

http://www.syntrawest.be/

- DAP Services a.s.

http://dap-services.cz


  • Partnerzy krajowi:

- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

www.wsp.krakow.pl

- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

www.amu.edu.pl

- Centrum Sztuki Dziecka z Poznania

http://www.csdpoznan.pl

- Fundacja EDU GATE Wrota Edukacji

http://www.edugate.pl

- Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja

http://seig.org.pl

- Gammanet

- Centrum For Excellence in Language Teaching 4ELT

http://www.gammanet.pl

http://www.4elt.pl

 

 

 

 

O nas
O nas