Kontakt

Adres biura:

Centrum Kompetencji
Grupa Szkoleniowo-Doradcza
A. Gawrońska Sp.j.

ul. Nowosolska 21/3
60-171 Poznań

NIP: 781-184-34-40

tel.: +48 61-862-64-85
email: biuro@centrum-kompetencji.pl

Godziny pracy biura

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00

Centrum Kompetencji zobowiązuje się do poszanowania prywatności i spełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 roku,
nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane przechowywane przez Fashion Days Sp. z o.o. podlegają ochronie prawnej. Każdy klient ma dostęp do swoich danych osobowych, które może zaktualizować.


Kontakt
Kontakt