Harmonogramy


                       Harmonogramy                      


 

Harmonogramy

TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego


 

 

 
 


 

Harmonogramy

TWÓJ CZAS w gminie Pniewy 

Harmonogramy


Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w trzech gminach:  
/  WAPNO  /  MIEŚCISKO  /
/  ŁOBŻENICA /  

 


 

 

 

 

 
 

Projekt TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego

Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
"TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych"
RPWP.07.02.02-30-0105/17

 • Mieszkanie Wspomagane w wolnostojącym domku numer siedem na terenie Ośrodka 
  Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 

  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    
  godzina 09.00
  Pobyty: 

  - 09-15.12.2018 roku               

 • Kluby Seniora (KS)

          - KS w gminie wiejskiej Wągrowiec - Kamienica 22A 
          12 grudnia 2018 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa I 
          17 grudnia 2018 roku od godziny 08.00-16.00 - grupa II

          - KS w Gołańczy - ul. dr Piotra Kowalika 1
          13 grudnia 2018 roku od godziny 08.00-16.00
          
- KS w Damasławku - Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, ul. Żnińska 9
          14 grudnia 2018 roku od godziny 08.00-16.00
          -
KS w Wągrowcu - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin
          18 grudnia 2018 roku od godziny 08.00-16.00
          - KS w Skokach - ul. Kazimierza Wielkiego 2 
          19 grudnia 2018 roku od godziny 08.00-16.00
          
- KS w Wapnie - 
w budynku Ludowego Klubu Sportowego (LKS), ul. Sportowa 32
          20 grudnia 2018 roku od godziny 08.00-16.00
        


 

Projekt TWÓJ CZAS w gminie Pniewy

Aktualny harmonogram wsparcia w Projekcie
"Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych w gminie Pniewy"
RPWP.07.02.02-30-0103/17

 • Mieszkanie Wspomagane w wolnostojącym domku numer siedem na terenie Ośrodka 
  Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, Wągrowiec. 

  Rozpoczęcie w dniu przyjazdu: godzina 16.00 
  Zakończenie w dniu wyjazdu:    
  godzina 09.00
  Pobyty: 

  - 16-22.12.2018 roku                    


 

Niepubliczne Punkty Przedszkolne

Harmonogram pracy Niepublicznych Punktów Przedszkolnych realizowanych w ramach projektów: 
 

 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Mieścisko" w partnerstwie
  z gminą Mieścisko (RPWP.08.01.01-30-0131/17)

  Adres: ul. Świętego Wojciecha 3 w budynku Szkoły Podstawowej w Mieścisku
  Godziny pracy Punktu Przedszkolnego: 07.00 - 16.30
  Telefon kontaktowy: 797 876 380 / 503 108 847

   
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Wapno" (RPWP.08.01.01-30-0130/17)

  Adres: ul. Solna 20,  w budynku Publicznego Przedszkola w Wapnie
  Godziny pracy Punktu Przedszkolnego: 06.30 - 16.30 
  Telefon kontaktowy: 798 922 786 / 
  503 108 847
   
 • "Nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Łobżenica" (RPWP.08.01.01-30-0222/17)

  Adres: ul. Sikorskiego 3, w budynku Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Łobżenicy
  Godziny pracy Przedszkola: 07.30 - 15.30 (z uwzględnieniem zgłoszeń i zapotrzebowania rodziców)
  Telefon kontaktowy: 797 811 110 / 
  503 108 847

   Harmonogramy

 

 


Biuro
ul. Perzycka 22 lok. 3, 60-182 Poznań
tel. 61-862-64-85
e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl
strona: www.centrum-kompetencji.pl