Strona główna


                                           Strona główna


 


 

Strona główna


ZESPÓŁ DZIENNYCH OPIEKUNÓW W WAPNIE - NABÓR 2017/2018


 

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Strona główna


Jeśli jesteś zainteresowany, 
zarejestruj się on-line! Skontaktujemy się z Tobą. 


 

 

 

 

 

 

Strona główna


Jeśli jesteś zainteresowany, 
zarejestruj się on-line! Skontaktujemy się z Tobą.


Zapraszamy do zapoznania się z Naszymy Galeriami!


Informujemy, że w dniach od 30 października do 03 listopad 2017 oraz 10 listopada 2017 roku Centrum Wsparcia
Opiekunów 
będzie nieczynne. Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie (tel. 506192767). 
Przepraszamy za utrudnienia. 


 

 

 

 

Nabór dzieci od 1 roku do lat 3 do Zespołu Dziennych Opiekunów w Wapnie

Opieka nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3 sprawowana jest w Zespole Dziennych Opiekunów w Wapnie, zlokalizowanym przy ul. Solna 20 (parter budynku Publicznego Przedszkola w Wapnie) cały rok od poniedziałku do piątku przez certyfikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, wpisane do wykazu Dziennych Opiekunów prowadzonego w Urzędzie Gminy Wapno pod numerem 1 i numerem 2.

Zapewniamy:
● opiekę od poniedziałku do piątku,

● wykwalifkowaną kadrę,

● trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) przygotowane w kuchni Publicznego Przedszkola w Wapnie,

● bezpłatne zajęciach edukacyjno - opiekuńczo - wychowawcze,

● walidację poprawności i stopnia rozwoju psycho-motorycznego, co odnotowywane jest w kartach obserwacji  i konsultowane z rodzicami/ opiekunami prawnymi (z możliwością dodatkowych odpłatnych zajęć logopedycznych).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Zespołu Dziennych Opiekunów w Wapnie:

 1. Kartami obserwacji dziecka

 2. Organizacją zajęć

 3. Miesięcznym planem pracy

 4. Jadłospisem

 5. Fotorelacją 

Przyjmujemy małe dzieci bez ograniczeń co do miejsca ich zamieszkania czy statusu zawodowego rodziców, w terminie:

 • ●  od dnia ogłoszenia naboru do dnia 30.06.2017 r. (etap I),

 • ●  od dnia 01.07.2017 r. do dnia 15.08.2017 r. (etap II)

 • ●  od dnia 15.08.2017 r. rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym - całorocznym,
      do wyczerpania miejsc.

 • Decyduje kolejność złożenia kart zgłoszeniowych (do pobrania) w siedzibie Zespołu. Po więcej informacji zapraszamy do:

 • - Biura Centrum Kompetencji: 618626485, e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl,
 • - Dziennych Opiekunów: Pani Maja Szumann i Pani Anna Mirr pod numerem telefonu kom. 798 922 786, e-mail:  dziennyopiekunwapno@gmail.com 

Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka w Zespole Dziennych Opiekunów wynosi 460 zł. (+ 160 zł. za wyżywienie).

Serdecznie zapraszamy! 


 

Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe

Głównym celem Projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – wzrost umiejętności TIK wzmocnieniem pozycji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+, na rynku pracy w powiecie pilskim” jest uzyskanie w 2016 r. kwalifikacji lub wzrostu kompetencji informatycznych i informacyjnych, poprzez zwiększenie stopnia oraz poprawę umiejętności w zakresie TIK osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spowodowanej niską lub niedostateczną  znajomością obsługi komputera. Każdy uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie w postaci udziału w modułowym systemie szkoleń, realizowanym w ramach 5 obszarów obejmujących 21 kompetencji Europejskiej Ramy Kompetencji DIGCOMP na poziome podstawowym A i średniozaawansowanym B. Szkolenia uwzględniają specyfikę grup wiekowych i charakterystyczne dla nich deficyty, zgodnie z indywidualnie zbadanymi potrzebami. Potwierdzeniem nabytych kompetencji i uzyskanych kwalifikacji jest certyfikat egzaminu zewnętrznego.

Główną ideą Projektu jest personalizacja szkoleń powodująca, że zarówno program szkolenia jak i zawartość materiałów, dokładnie odpowiadają potrzebom Uczestnika i są zgodne z wybranymi przez niego na etapie kwalifikacji modułami. Przyjęto założenie, że Uczestnik nie może uczyć się tego, czego nie potrzebuje.

Projekt skierowany jest do 288 osób dorosłych (140 kobiet/ 148 mężczyzn), w tym 144 w wieku 50+ i 12 osób z niepełnosprawnościami, z terenu powiatu Pilskiego (miasto Piła, gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka). Ze wsparcia mogą skorzystać osoby samodzielnie zgłaszające udział w Projekcie, które należą do jednej z grup: osoby w wieku 50+, osoby w wieku 25-49 lat, osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej 25+, w ramach powyższych kategorii wiekowych: osoby pracujące zawodowo, bezrobotne lub bierne zawodowo.

Zajęcia odbywać się będą w: 

1. Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15;

2. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy, ul. Adama Mickiewicza 20A;

3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku, Wiktorówko 65;

4. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym, Dźwierszno Małe 8;

5. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, ul. Parkowa 8;

6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią, ul. Główna 58.

Uwaga: Projekt jest skierowany wyłącznie do osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksimum średnie), które nie korzystały z jakiejkolwiek formy wsparcia w ramach projektów POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2007-2013.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie.

Zapraszamy po więcej informacji. 

UWAGA ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerem - organizacją pozarządową OAK Usługi Opiekuńcze w dniu 01 sierpnia 2016 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych”. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców 5 gmin zlokalizowanych na terenie województwa Wielkopolskiego - Wągrowca, Damasławka, Wapna, Rogoźna, Szamocina. Celem Projektu jest realizacja kompleksowego wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu zostaje objęty Indywidualnym Planem Pomocy, w ramach którego może uzyskać pakiety pomocowe, składające się z wybranych form wsparcia:

 • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych
 • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 7-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
 • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonych Dziennych Domów Pomocy w poszczególnych gminach
 • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu
 • usługi szkoleniowe oraz konsultacje z fachowcami kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu

Zapraszamy do zapoznania się zarówno seniorów jak i ich opiekunów faktycznych  z informacjami na temat możliwości skorzystania bezpłatnego wsparcia w projekcie, którego przydzielenie uzależnione jest od spełnienia wszystkich niezbędnych kryteriów. Decyduje kolejność zgłoszeń!  

                                          
Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu                 Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu


 

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej ofertą ►


Strona główna
Strona główna