Strona główna


                                           Strona główna


 


 

Strona główna


ZESPÓŁ DZIENNYCH OPIEKUNÓW W WAPNIE - NABÓR 2017/2018


 

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna


Jeśli jesteś zainteresowany, 
zarejestruj się on-line! Skontaktujemy się z Tobą. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna


Jeśli jesteś zainteresowany, 
zarejestruj się on-line! Skontaktujemy się z Tobą.


Zapraszamy do zapoznania się z Naszymy Galeriami!


Informujemy, że dnia 14 sierpnia 2017 roku Centrum Wsparcia Opiekunów będzie czynne od 8.00 do 13.30. 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności. 


 

 


 

 

 

Strona główna


AKTYWNA MAMA wsparcie aktywności zawodowej kobiet w Wapnie


 

 

Strona główna


Aktywna Mama? Aktywny Tata? - Niepubliczny Żłobek Montessori w Krotoszynie


 

 

 

Nabór dzieci od 1 roku do lat 3 do Zespołu Dziennych Opiekunów w Wapnie

Opieka nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3 sprawowana jest w Zespole Dziennych Opiekunów w Wapnie, zlokalizowanym przy ul. Świerczewskiego 20 (parter budynku Publicznego Przedszkola w Wapnie) cały rok od poniedziałku do piątku przez certyfikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, wpisane do wykazu Dziennych Opiekunów prowadzonego w Urzędzie Gminy Wapno pod numerem 1 i numerem 2.

Dzieci codziennie:
● otrzymują trzy posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowywane w kuchni 
Publicznego Przedszkola w Wapnie,
● biorą udział w zajęciach edukacyjno - opiekuńczo - wychowawczych,

● podlegają walidacji poprawności i stopnia rozwoju psycho-motorycznego, co odnotowywane jest w kartach obserwacji  i konsultowane z rodzicami/ opiekunami prawnymi (z możliwością dodatkowych odpłatnych zajęć logopedycznych).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Zespołu Dziennych Opiekunów w Wapnie:

 1. Kartami obserwacji dziecka

 2. Organizacją zajęć

 3. Miesięcznym planem pracy

 4. Jadłospisem

 5. Fotorelacją 

Przyjmujemy małe dzieci bez ograniczeń co do miejsca ich zamieszkania czy statusu zawodowego rodziców, w terminie:

 • ●  od dnia ogłoszenia naboru do dnia 30.06.2017 r. (etap I),

 • ●  od dnia 01.07.2017 r. do dnia 15.08.2017 r. (etap II)

 • ●  od dnia 15.08.2017 r. rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym - całorocznym,
      do wyczerpania miejsc.

 • Decyduje kolejność złożenia kart zgłoszeniowych (do pobrania) w siedzibie Zespołu. Więcej informacji udzielają Dzienni Opiekunowie; Pani Maja Szumann i Pani Anna Mirr pod numerem telefonu kom. 798 922 786, e-mail: dziennyopiekunwapno@gmail.com

  Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka w Zespole Dziennych Opiekunów wynosi 460 zł. (+ 160 zł. za wyżywienie).

Serdecznie zapraszamy! 


 

Projekt STAWIAM NA ROZWÓJ! - szkolenia komputerowe

Głównym celem Projektu „STAWIAM NA ROZWÓJ – wzrost umiejętności TIK wzmocnieniem pozycji osób dorosłych, szczególnie w wieku 50+, na rynku pracy w powiecie pilskim” jest uzyskanie w 2016 r. kwalifikacji lub wzrostu kompetencji informatycznych i informacyjnych, poprzez zwiększenie stopnia oraz poprawę umiejętności w zakresie TIK osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, spowodowanej niską lub niedostateczną  znajomością obsługi komputera. Każdy uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie w postaci udziału w modułowym systemie szkoleń, realizowanym w ramach 5 obszarów obejmujących 21 kompetencji Europejskiej Ramy Kompetencji DIGCOMP na poziome podstawowym A i średniozaawansowanym B. Szkolenia uwzględniają specyfikę grup wiekowych i charakterystyczne dla nich deficyty, zgodnie z indywidualnie zbadanymi potrzebami. Potwierdzeniem nabytych kompetencji i uzyskanych kwalifikacji jest certyfikat egzaminu zewnętrznego.

Główną ideą Projektu jest personalizacja szkoleń powodująca, że zarówno program szkolenia jak i zawartość materiałów, dokładnie odpowiadają potrzebom Uczestnika i są zgodne z wybranymi przez niego na etapie kwalifikacji modułami. Przyjęto założenie, że Uczestnik nie może uczyć się tego, czego nie potrzebuje.

Projekt skierowany jest do 288 osób dorosłych (140 kobiet/ 148 mężczyzn), w tym 144 w wieku 50+ i 12 osób z niepełnosprawnościami, z terenu powiatu Pilskiego (miasto Piła, gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka). Ze wsparcia mogą skorzystać osoby samodzielnie zgłaszające udział w Projekcie, które należą do jednej z grup: osoby w wieku 50+, osoby w wieku 25-49 lat, osoby z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej 25+, w ramach powyższych kategorii wiekowych: osoby pracujące zawodowo, bezrobotne lub bierne zawodowo.

Zajęcia odbywać się będą w: 

1. Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15;

2. Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy, ul. Adama Mickiewicza 20A;

3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wiktorówku, Wiktorówko 65;

4. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dźwiersznie Małym, Dźwierszno Małe 8;

5. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, ul. Parkowa 8;

6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią, ul. Główna 58.

Uwaga: Projekt jest skierowany wyłącznie do osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksimum średnie), które nie korzystały z jakiejkolwiek formy wsparcia w ramach projektów POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2007-2013.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w Projekcie.

Zapraszamy po więcej informacji. 

UWAGA ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerem - organizacją pozarządową OAK Usługi Opiekuńcze w dniu 01 sierpnia 2016 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych”. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców 5 gmin zlokalizowanych na terenie województwa Wielkopolskiego - Wągrowca, Damasławka, Wapna, Rogoźna, Szamocina. Celem Projektu jest realizacja kompleksowego wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu zostaje objęty Indywidualnym Planem Pomocy, w ramach którego może uzyskać pakiety pomocowe, składające się z wybranych form wsparcia:

 • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych
 • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 7-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
 • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonych Dziennych Domów Pomocy w poszczególnych gminach
 • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu
 • usługi szkoleniowe oraz konsultacje z fachowcami kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu

Zapraszamy do zapoznania się zarówno seniorów jak i ich opiekunów faktycznych  z informacjami na temat możliwości skorzystania bezpłatnego wsparcia w projekcie, którego przydzielenie uzależnione jest od spełnienia wszystkich niezbędnych kryteriów. Decyduje kolejność zgłoszeń!  

                                          
Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu                 Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu


 

Projekt AKTYWNA MAMA !

Celem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego programu aktywizacji zawodowej jako odpowiedź na problem konieczności podniesienia/uzupełnienia kwalifikacji/kompetencji zawodowych i niskiej efektywności poszukiwania zatrudnienia - opartego o zapisy sporządzonych 8 Indywidualnych Planów Działań, umożliwiających 100% uczestniczących w nim bezrobotnych/biernych zawodowo mieszkańców terenów wiejskich Gminy Wapno (7 kobiet/1 mężczyzny), sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, nabycie nowych kwalifikacji dla 6 z nich, umożliwiając w ten sposób rozpoczęcie funkcjonowania w latach 2016/17, pierwszej w powiecie wągrowieckim nowo utworzonej, instytucjonalnej formy opieki nad max.10 dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w Zespole Dziennych opiekunów w miejscowości Wapno, pozwalając kolejnym osobom zarówno będącym w trudnej sytuacji na rynku pracy jak i pracującym na podjęcie/kontynuację obowiązków zawodowych.

Projekt skierowany jest do pełnoletnich rodziców/opiekunów prawnych doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, zamieszkałych Gminę Wapno, Damasławek lub Gołańcz w powiecie wągrowieckim.


Zapraszamy po więcej informacji.

Aktywizacja zawodowa - harmonogram
 

Zespół Dziennych Opiekunów - fotorelacje


 

Aktywna Mama? Aktywny Tata? - Niepubliczny Żłobek Montessori w Krotoszynie

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo – Doradcza realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Integracja Oddział w Krotoszynie (Partner Wiodący ) projekt: „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy poprzez tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy Krotoszyn” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, RPWP.06.04.01-30- 0071/15.

Celem Projektu jest przeprowadzenie kompleksowego programu aktywizacji zawodowej, opartego o zapisy sporządzonych 8 Indywidualnych Planów Działań, umożliwiających 100% uczestniczących w nim osobom bezrobotnym/biernym zawodowo, mieszkańcom Gminy Krotoszyn sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3, nabycie nowych kwalifikacji, w tym dla 4-ch z nich w obszarze zawodu "Opiekun w żłobku", umożliwiając w ten sposób, poprzez zawarcie czterech umów o pracę, sprawne rozpoczęcie funkcjonowania w latach 2016/17 Niepublicznego Żłobka Montessori w Krotoszynie, zapewniającego instytucjonalną, bezpłatną formę opieki dla 15 dzieci w wieku do lat 3, pozwalając kolejnym osobom zarówno będącym w trudnej sytuacji na rynku pracy jak i pracującym na podjęcie/kontynuację obowiązków zawodowych.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w Projekt (kwota dofinansowania) wynosi: 379 614,37 zł
Całkowita wartość Projektu: 446 623,65 zł.

Rodzic/opiekun prawny biorący udział w Projekcie ma możliwość udziału w aktywizacji zawodowej oraz poradnictwie zawodowym.

Dziecko zostanie objęte bezpłatną opieką, edukacją realizowaną w Niepublicznym Żłobku Montessori przy ul. Kołłątaja 3a w Krotoszynie od 01.09.2016 r. przez 12 m-cy.

Więcej informacji http://www.kollatajek2.pl/zlobek


 

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej ofertą ►


Strona główna
Strona główna