Strona główna


                                           Strona główna


 


 

Strona główna


ZESPÓŁ DZIENNYCH OPIEKUNÓW W WAPNIE - NABÓR 2017/2018


 

Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Strona główna


Jeśli jesteś zainteresowany, 
zarejestruj się on-line! Skontaktujemy się z Tobą.


Zapraszamy do zapoznania się z Naszymy Galeriami!


Informujemy, że w dniach od 18 grudnia 2017 do 01 stycznia 2018 roku Centrum Wsparcia Opiekunów będzie nieczynne. Wszelkie informacje będą udzielane telefonicznie (tel. 506192767). 
Przepraszamy za utrudnienia. 


 

 

 

 

Nabór dzieci od 1 roku do lat 3 do Zespołu Dziennych Opiekunów w Wapnie

Opieka nad dziećmi w wieku od 1 roku do lat 3 sprawowana jest w Zespole Dziennych Opiekunów w Wapnie, zlokalizowanym przy ul. Solna 20 (parter budynku Publicznego Przedszkola w Wapnie) cały rok od poniedziałku do piątku przez certyfikowane osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, wpisane do wykazu Dziennych Opiekunów prowadzonego w Urzędzie Gminy Wapno pod numerem 1 i numerem 2.

Zapewniamy:
● opiekę od poniedziałku do piątku,

● wykwalifkowaną kadrę,

● trzy posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) przygotowane w kuchni Publicznego Przedszkola w Wapnie,

● bezpłatne zajęciach edukacyjno - opiekuńczo - wychowawcze,

● walidację poprawności i stopnia rozwoju psycho-motorycznego, co odnotowywane jest w kartach obserwacji  i konsultowane z rodzicami/ opiekunami prawnymi (z możliwością dodatkowych odpłatnych zajęć logopedycznych).

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami Zespołu Dziennych Opiekunów w Wapnie:

 1. Kartami obserwacji dziecka

 2. Organizacją zajęć

 3. Miesięcznym planem pracy

 4. Jadłospisem

 5. Fotorelacją 

Przyjmujemy małe dzieci bez ograniczeń co do miejsca ich zamieszkania czy statusu zawodowego rodziców, w terminie:

 • ●  od dnia ogłoszenia naboru do dnia 30.06.2017 r. (etap I),

 • ●  od dnia 01.07.2017 r. do dnia 15.08.2017 r. (etap II)

 • ●  od dnia 15.08.2017 r. rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym - całorocznym,
      do wyczerpania miejsc.

 • Decyduje kolejność złożenia kart zgłoszeniowych (do pobrania) w siedzibie Zespołu. Po więcej informacji zapraszamy do:

 • - Biura Centrum Kompetencji: 618626485, e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl,
 • - Dziennych Opiekunów: Pani Maja Szumann i Pani Anna Mirr pod numerem telefonu kom. 798 922 786, e-mail:  dziennyopiekunwapno@gmail.com 

Odpłatność miesięczna za pobyt dziecka w Zespole Dziennych Opiekunów wynosi 460 zł. (+ 160 zł. za wyżywienie).

Serdecznie zapraszamy! 


 

Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerem - organizacją pozarządową OAK Usługi Opiekuńcze w dniu 01 sierpnia 2016 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych”. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców 5 gmin zlokalizowanych na terenie województwa Wielkopolskiego - Wągrowca, Damasławka, Wapna, Rogoźna, Szamocina. Celem Projektu jest realizacja kompleksowego wsparcia kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych. W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu zostaje objęty Indywidualnym Planem Pomocy, w ramach którego może uzyskać pakiety pomocowe, składające się z wybranych form wsparcia:

 • usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych
 • usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 7-dniowy pobyt w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem, z dostępem do usług rehabilitacyjno-usprawniających
 • usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności nowo utworzonych Dziennych Domów Pomocy w poszczególnych gminach
 • usługi rehabilitacyjno-usprawniające realizowane w gabinecie fizjoterapeutycznym w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu
 • usługi szkoleniowe oraz konsultacje z fachowcami kierowane do opiekunów faktycznych realizowane w Centrum Wsparcia Opiekunów w Wągrowcu

Zapraszamy do zapoznania się zarówno seniorów jak i ich opiekunów faktycznych  z informacjami na temat możliwości skorzystania bezpłatnego wsparcia w projekcie, którego przydzielenie uzależnione jest od spełnienia wszystkich niezbędnych kryteriów. Decyduje kolejność zgłoszeń!  

                                          
Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu                 Wsparcie dla seniorów i ich opiekunów! - otwarty nabór do nowego Projektu


 

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej informacji►

Strona główna

Zapraszamy po więcej ofertą ►


Strona główna
Strona główna